Latest News

Home / တင်ဒါအောင်မြင်သူများ / ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအားကောင်းသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၁၄၆၃) စီး၊ (၁) စီး၊ (၁၂) စီး ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း..

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသည့် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအားကောင်းသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၁၄၆၃) စီး၊ (၁) စီး၊ (၁၂) စီး ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း..