Latest News

Home / တင်ဒါအောင်မြင်သူများ / အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် QA/QC တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္မဏီအမည်စာရင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါအောင်မြင်သူလက်ကျန်စာရင်း

အကျဉ်းဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် QA/QC တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္မဏီအမည်စာရင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါအောင်မြင်သူလက်ကျန်စာရင်း