Latest News

Home / တင်ဒါအောင်မြင်သူများ / အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းမှ ခေါ်ယူထားသော တင်ဒါနံပါတ် NEP-P2_C1-W4-2020 နှင့် NEP-P2_C1-W9-2020 အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း