ယာဥ္၀င္ခ/ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အငွားခ်ထားရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံ အဖြဲ႕မွတင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: August 17, 2020 - September 15, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံ အဖြဲ႕ၾကီးၾကပ္မွဳေအာက္ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား အငွားခ်ထားျခင္းကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူအပ္ပါသည္-

(က) သံသုမာယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ယာဥ္၀င္ခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊

(ခ) လွိုင္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ယာဥ္၀င္ခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊

(ဂ) ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း ယာဥ္၀င္ခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊

(ဃ) ဒဂံု-ဧရာပြဲရံုနွင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ယာဥ္၀င္ခ၊ ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊

(င) ဒဂံုေျမာက္ ယာဥ္ေမာင္းသင္ေလ့က်င့္ေရးစခန္း ယာဥ္၀င္ခ၊ ေလ့က်င့္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊

(စ) ဒဂံု-ဧရာပြဲရံုနွင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ နားေနေဆာင္၊ နားေနခ ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္း၊

(ဆ) သံသုမာ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းရွိ ေရခ်ိဳး/သန္႔စင္ခန္း၊

(ဇ) လိွုင္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းရွိ သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၁)၊

(ဈ) ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေရခ်ိဳး/သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၃)၊

(ည) ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေရခ်ိဳး/သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၄)၊

(ဋ) ဒဂံု-ဧရာပြဲရံုနွင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေရခ်ိဳး/သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၁-က/ခ)၊

(ဌ) ဒဂံု-ဧရာပြဲရံုႏွင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ ေရခ်ိဳး/သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၂)၊

(ဍ) ဒဂံု-ဧရာပြဲရံုနွင့္ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းရွိ သန္႔စင္ခန္း အမွတ္(၃)၊

၂။ တင္ဒါပံုစံနွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ (၄၆) လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (၁၂) ထပ္ခြဲရံုး(၇)လႊာရွိ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕၊ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး (အခြန္ဌာန)တြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္ခံအဖဲြ႕၊ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးရံုးသို႔ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း ၀၉-၅၀၅၄၂၉၁ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ရက္       - ၁၇.၈.၂၀၂၀ ရက္ (တနလၤာေန႔)

တင္ဒါအေရာင္းပိတ္မည့္ရက္ - ၁၅.၉.၂၀၂၀ ရက္ (အဂါၤေန႔) (၁၃း၀၀)နာရီ

တင္ဒါက်င္းပမည့္ရက္         - ၁၇.၉.၂၀၂၀ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ

တင္ဒါက်င္းပမည့္ေနရာ       - ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us