နတ်သား (၁) ရေယာဥ်၏ Propulsion System, Knort Nozzle & Steering System (Port & STBD) စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် စျေးပြိုင်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်း (မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: August 28, 2020 - September 9, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ စက်ဆန်းသင်္ဘောကျင်းတွင် နတ်သား (၁) ရေယာဥ်၏ Propulsion System, Knort Nozzle & Steering System (Port & STBD) စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသည်။ အထက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် ခန့်မှန်းခြေစာရင်းများကို တင်ဒါပုံစံတွင် ပူးတွဲထားပါသည်။ အထက်ပါလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ခနှုန်းထားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်မှ စိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ပစ္စည်းများ၏ နှုန်းထားများကို တွက်ချက်၍ တင်ဒါတင်သွင်းလွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး ပစ္စည်းနှင့်လုပ်အားခ ဆိုစျေးနှုန်းများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းကို စိတ်၀င်စားပါက သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံတွင် ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ခဆိုစျေးများကို တွက်ချက်ဖော်ပြ၍ စာအိတ်ဖြင့် ချိပ်ပိတ်တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ငွေကျပ် ..../- (ကျပ်...တိတိ) ကို တင်ဒါစ‌ပေါ်ငွေအဖြစ် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ပေးသွင်းရမည်။ စ‌ပေါ်ငွေပေးသွင်းထားသည့် ငွေရပြေစာမိတ္တူ သို့မဟုတ် ချလံမိတ္တူအား တင်ဒါနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၄။ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းရာတွင် ပစ္စည်းနှင့်လုပ်အားခဆိုစျေး တင်သွင်းရမည့်ပုံစံများနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ယနေ့မှစ၍ (၉-၉-၂၀၂၀) နေ့ရက်အတွင်း (ရုံးဖွင့်ရက်) ရုံးချိန်များ၌ ခေါင်းစည်းပါလိပ်စာတွင် တစောင်လျှင် (၅၀၀၀/-) ကျပ် ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၅။ တင်ဒါတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ရုံးလိပ်စာ       -           အစည်းအဝေးခန်းမ (၂) (သို့မဟုတ်) အစည်းအဝေးခန်းမ (၃)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (ရုံးချုပ်)၊ အမှတ် (၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်မူရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်                                  -           ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

(ခ) စပေါ်ငွေပေးသွင်းရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်/အချိန်         -           ၉-၉-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၆ ၀၀ နာရီ

နေရာ    -           စာရင်းဌာန (မြေညီထပ်)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ အမှတ် (၁၀) ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်/အချိန်            -           ၁၀-၉-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၄ ၀၀ နာရီ

နေရာ    -           အစည်းအဝေးခန်းမ (၂) (သို့မဟုတ်) အစည်းအဝေးခန်းမ (၃)၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် (ရုံးချုပ်)၊ အမှတ် (၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

၆။ တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီသည် စျေးနှုန်းအနည်းဆုံးတင်သွင်းသည့် တင်ဒါတင်သွင်းလွှာကိုဖြစ်စေ၊ မည်သည့်တင်ဒါတင်သွင်းလွှာကိုဖြစ်စေ လက်ခံခြင်းမပြုသင့်ဟု ယူဆလျှင် ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိသည်။

၇။ အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်၌ သက်ဆိုင်ရာရုံးတွင် လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us