ရေနံတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ Mobile/Crawler Crane/ Trailer/Transformer များ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (MOGE – 3/2020-2021)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံတူးဖော်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: September 4, 2020 - October 5, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

(၃/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

၁။   မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

Sr No. Tender No.                  Description Remarks

(a)       DMP/L-037(20-21)        Mud Testing Equipment (9) Items                                Ks

(b)       DMP/L-038(20-21)        Portable Drilling Rig Complete Sets (Drilling Bit 3 ½”)(6) Nos             Ks

(c)       DMP/L-039(20-21)        Net Data Sever Machine & Seismic Interpretation Workstation (2) Items  Ks

(d)       DMP/L-040(20-21)        Steel Ball Valves & Pipe Fittings (2) Groups                  Ks

(e)        DMP/L-041(20-21)        Fuel Bowser (2800 Gal Capacity) (7) Units                   Ks

(f)        DMP/L-042(20-21)       850 KW Alternator for Rig Engine (2) Sets                    Ks

(g)       DMP/L-043(20-21)        Pipe Bending Machine (1) No                                      Ks

(h)       DMP/L-044(20-21)        Pumping Unit (5) Items                                                Ks

(i)        DMP/L-045(20-21)        VHF Transceiver (Synthesized) (25W), VHF FM  Transceiver Walkie Talkie (Synthesized) (5W) & Telephone Cable (3) Groups         Ks

(j)        DMP/L-046(20-21)        Heat Shrinkable Sleeve and Closure Patches (4) Items Ks

(k)        DMP/L-047(20-21)        10 Ton Truck with Crane, 30 Ton Hydraulic Mobile    Crane & 55 Ton Crawler Crane (3) Items              Ks

(l)        DMP/L-048(20-21)        50 Ton Tractor with Low Bed Trailer & High Bed Trailer (2) Items      Ks

(m)      DMP/L-049(20-21)        Accommodation Container (2) Items                           Ks

(n)       DMP/L-050(20-21)        Skid Mounted Engine Driven Air Compressor (2) Sets Ks

(o)       DMP/L-051(20-21)        33KV Current Transformer, 33/0.4 KV, 500 KVA Transformer & 11-6.6/0.4KV, 500 KVA Transformer (2) Items           Ks

(p)       DMP/L-052(20-21)        Water Analysis Laboratory Kit, Chiller Instrument,   Gerharch Recirculation Cooler, Laboratory Centrifuge,

Analytical Balance, Polarizing Petrographic Microscope          (6) Items                                Ks

(q)       DMP/L-053(20-21)        Welding Machine with Accessories & Transformer  , Welding Set with Accessories (2) Items     Ks

(r)        DMP/L-054(20-21)        Skid Mounted Water Transfer Pump with Engine (3) Items      Ks

(s)        DMP/L-055(20-21)        Skid Mounted Water Transfer Pump with Motor (3) Items        Ks

(t)        DMP/L-056(20-21)        5 Ton Truck Crane (2) Items                                        Ks

(u)       DMP/L-057(20-21)       Fuel Bowser (1200 Gals) (4 x 4) (2) Units                     Ks

(v)        DMP/L-058(20-21)        Welding Electrode (3) Items                                         Ks

(w)       DMP/L-059(20-21)        10”, 8”, 6”, 4” HFERW API 5L Grade X-42 MS 3 Layer PE  Coated Line Pipe (4) Items         Ks

(x)        DMP/L-060(20-21)        14” HFERW API 5L Grade X-46 3LPE Coated Steel Line Pipe (49900) MTR Ks

(y)       DMP/L-061(20-21)        20” LSAW API 5L Grade X-46 3LPE Coated Steel Line Pipe (40250) MTR   Ks

(z)       DMP/L-062(20-21)        သာကေတကမ်းလွန်ရေနံအခြေစိုက်စခန်းတွင် ၂၀၀’ * ၁၀၀’ *၂၆’ * ၃” Store Godown (Steel Structure) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း                                            Ks

(aa)      DMP/L-063(20-21)     ရန်ကုန်-ရွှေပြည်သာပိုက်လိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးစခန်းတွင် (၄) ခန်းတွဲ (၄) ထပ်   ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း (၇၉’ * ၅၁’ * ၄၄’) RCC Building                                                 Ks

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘဏ္ဍာရေးဌာန )နေပြည်တော်တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါ ကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ်(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပစ္စည်းစီမံဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄) နေပြည်တော်သို့ (လူကိုယ်တိုင်)လာရောက်ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us