မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းက ဓာတ်အားပေးလိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: September 11, 2020 - October 12, 2020
တည်နေရာ: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအားတင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်      တင်ဒါအမှတ်                                                 -   လုပ်ငန်းအမည်

(က)     2-1(T)/MESC(PL-C)/2020-2021             - ၃၃/၁၁ ကေဗွီ၊(၁၀)အမ်ဗွီအေ နွားထိုးကြီးဓာတ်အားခွဲရုံတွင် 12KV Switch Gear Panel (1) Set တပ်ဆင်ခြင်း

(ခ) 2-5(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                    - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန်(၁) ခွဲရုံသို့ ၂၂ ကေဗွီလိုင်း (၂.၅) မိုင်အား SAC ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဂ) 2-6(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                    - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် အိုးဘိုခွဲရုံမှ တိုက်တော်ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၂) မိုင်အား SACဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဃ) 2-7(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံမှ ထွန်တုံးခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၃) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(င) 2-8(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                    - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် ဗားကရာခွဲရုံမှ ဓနုံးခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၈) မိုင်အား SAC ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(စ) 2-9(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                    - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် ဟေမာဇလခွဲရုံမှ ၇၆ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၁) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဆ) 2-10(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                -Major City အစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန် (၂) ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၃.၄) မိုင်အား SAC ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဇ) 2-11(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၃.၄) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဈ) 2-12(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ ၃၃ကေဗွီလိုင်း စစ်ကိုင်း (၁) ဖီဒါ (၇) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ည) 2-13(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                 - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ မရမ်းခြံခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၂.၇) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဋ) 2-14(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ ၆၅ ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၂.၉) မိုင်အား SAC ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဌ) 2-15(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် ဟေမာဇလခွဲရုံမှ ဒေးဝန်းအနောက်ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၃) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဍ) 2-16(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် မြရည်နန္ဒာခွဲရုံမှ ၅၉ ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၃) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဎ) 2-17(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                  - Major City အစီအစဉ်ဖြင့် အောင်ပင်လယ်ခွဲရုံမှ တက္ကသိုလ် ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၄.၅) မိုင်အား SAC ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

(ဏ) 2-18(T)/MESC(PL-C)/2020-2021                - ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ထွန်းတုံးခွဲရုံမှ ၅၆လမ်းနှင့် အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်အထိ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း (၁) မိုင်အား SAC ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၁-၉-၂၀၂၀ရက်တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm) ၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက် အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇ လမ်း၊ ၇၇ * ၇၈ ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း-၀၂-၄၀၆၉၁၂၁

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us