မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က Server၊ Desktop PC ၊  Rack ၊ UPS ၊ Network ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်း

September 12, 2020
Views: 220
Tender ID: 11049
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: September 14, 2020 - September 24, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (FSDP) အောက်တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် CMD Application အား Upgrade ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်နေသော Server များ၊ Desktop PC များ၊  Rack များ၊ UPS များ၊ Network ပစ္စည်းများနှင့် ယင်းတို့နှစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ၀င်သည့် ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များပါ၀င်သော အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံကို ၁၄-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၆-၉-၂၀၂၀ ရက်အထိ ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၅၅)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ)၊ အမှတ် ၂၆ (က)၊ စက်မှုလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄-၉-၂၀၂၀ ရက်တွင် နံနက် ၉ ၃၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၂ ၀၀ နာရီအတွင်း မူရင်းများနှင့် CD Soft Copy တစုံအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၅၅)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ မိတ္တူတစုံနှင့် CD Soft Copy အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ)၊ အမှတ် ၂၆ (က)၊ စက်မှုလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့လည်းကောင်း ချိပ်ပိတ်တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ကာလထက် ကျော်လွန်သော တင်ဒါများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ)

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၁% အား တင်ဒါအာမခံကြေးအဖြစ် ၃ လ သက်တမ်းရှိသော Bank Guarantee အား သတ်မှတ်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ချိပ်ပိတ်တင်သွင်းရပါမည်။ (ငွေသား သို့မဟုတ် P.O Cheque ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းကို လုံး၀လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ)

၅။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၈၅၉၅၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၁၈၁၇၁ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ)၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဖုန်း - ၀၁-၉၅၅၅၅၃၀၊ ၀၁-၉၅၅၉၄၈၉ နှင့် Email: pcu.fsdp@cbm.gov.mm သို့လည်‌ကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us