ရေနံတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်း (၇/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

September 14, 2020
Views: 166
Tender ID: 11088
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံတူးဖော်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: September 14, 2020 - October 14, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

(၇/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

 

၁။     မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်တင်ဒါအမှတ်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်မှတ်ချက်
(က)DMP/L-115(20-21)Assorted Sizes for Float Shoes & Float Collars (2) GroupsKs
(ခ)DMP/L-116(20-21)Flexible Wire Rope & Drilling Lines (9) ItemsKs
(ဂ)DMP/L-117(20-21)Drawwork Spares for All Rigs (6) GroupsKs
(ဃ)DMP/L-118(20-21)Spares for All Rigs (8) GroupsKs
(င)DMP/L-119(20-21)Spares for Drilling Rigs Equipment (6) GroupsKs
(စ)DMP/L-120(20-21)Sucker Rod & Pony Rod  (2) GroupsKs
(ဆ)DMP/L-121(20-21)Magna Dewax, Wildcat 441,Demulsifier, Greenzyme (4) ItemsKs
(ဇ)DMP/L-122(20-21)Spares for L-Type & ZW-Type Dispenser (6) ItemsKs
(ဈ)DMP/L-123(20-21)Spares for Sale Dispenser (8) ItemsKs
(ည)DMP/L-124(20-21)Spares for IMW Dispenser (6) ItemsKs
(ဋ)DMP/L-125(20-21)Assorted Sizes of Tyres & Battery (21) ItemsKs
(ဌ)DMP/L-126(20-21)Mud Chemicals (8) ItemsKs
(ဍ)DMP/L-127(20-21)Spares for Volvo Tractor (54) ItemsKs
(ဎ)DMP/L-128(20-21)Spares for Kenworth Oil Field Truck (49) ItemsKs
(ဏ)DMP/L-129(20-21)Spares for Cat D3406 DI Engine Ex Pacific Oil Field Truck (50) ItemsKs
(တ)DMP/L-130(20-21)Spares for MI-2 Dozer (102) ItemsKs
(ထ)DMP/L-131(20-21)Spares for NAT C 245-125 FH Torque Convertor (21) ItemsKs
(ဒ)DMP/L-132(20-21)Spares for GM 6V-71 Engine Ex Cooper Well Servicing Truck (39) ItemsKs
(ဓ)DMP/L-133(20-21)Spares for Mitsubishi S6N Rig Pump Engine (36) ItemsKs
(န)DMP/L-134(20-21)Spares for NAT C 300-100 FH Torque Convertor (21) ItemsKs
(ပ)DMP/L-135(20-21)Spares for F 1600 Rig Pump Ex ZJ 70L Drilling Rig (25) ItemsKs
(ဖ)DMP/L-136(20-21)Spares for 3NB 1300C  Rig Pump Ex ZJ 500 Drilling Rig (25) ItemsKs
(ဗ)DMP/L-137(20-21)Spares for K 700 A Rig Pump and FA 1600  Rig  Pump (2) GroupsKs
(ဘ)DMP/L-138(20-21)Industrial Raw Material (4) GroupsKs
(မ)DMP/L-139(20-21)Class ‘G’ Cement (1,000) TonsKs
(ယ)DMP/L-140(20-21)Spares for Cementing Unit (2) GroupsKs
(ရ)DMP/L-141(20-21)Spares for Air Compressor (2) GroupsKs
(လ)DMP/L-142(20-21)Spares for GM 6V-53 Engine Ex Cooper Well Servicing Truck (43) ItemsKs
(ဝ)DMP/L-143(20-21)Spares for Doosan Gas Engine (11) ItemsKs
(သ)DMP/L-144(20-21)Spares for CAT-D3306 DI Engine Ex KB-150 Well Servicing Truck (42) ItemsKs
(ဟ)DMP/L-145(20-21)Electrical Spares for Mann/TSB Oil Field (2) GroupsKs
(ဠ)DMP/L-146(20-21)Electrical Spares for ZJ 70L Sr1 Rig (25) ItemsKs
(အ)DMP/L-147(20-21)3 Ton & 1.5 Ton Battery Type for Forklift (2) ItemsKs
(ကက)DMP/L-148(20-21)ရွှေပြည်သာ(၂) CNG အရောင်းဆိုင်(၀၂၇) ရှိ  500 KVA Transformer အား 1000 KVA Transformer ဖြင့်ပြောင်းလဲအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်း (၁) ခုKs

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘဏ္ဍာရေးဌာန )နေပြည်တော်တွင် လာရောက်

ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါ ကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပစ္စည်းစီမံဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၄၄) နေပြည်တော်သို့ (လူကိုယ်တိုင်)လာရောက်ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

Contact Information
Website:
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us