ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် များ Spare Parts, Air Filter, Gas Pipe & Accessories နှင့် Hydrogen Gas များ၀ယ်ယူခြင်း (EPGE)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: September 17, 2020 - October 16, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများဌာန လက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် (DDP At Site)ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

(က) Tender No.05/EPGE/2020-2021 -       လှော်ကားဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိ Frame-6 Gas Turbine (No.1) အကြီးစားပြုပြင်ရန်(Major Inspection) အတွက် Spare Parts များဝယ်ယူခြင်း

() Tender No.06/EPGE/2020-2021     -        အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ အတွက် Air Filter များဝယ်ယူခြင်း

() Tender No.07/EPGE/2020-2021     -        10’ ϕ Gas Pipe နှင့် Pipe Accessories များဝယ်ယူခြင်း

() Tender No.08/EPGE/2020-2021   -        ရွာမဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Hydrogen Gas ဝယ်ယူခြင်း

၂။ ပစ္စည်းများ၏နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းအဆိုပြုလွှာ(Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal)တို့အား သီးခြားစီ ချိတ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက်၏ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက် - ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ၁၂:၀၀ နာရီ

၄။ တင်ဒါပုံစံအား ၁၇-၉-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉

 

 

 

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us