ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသရှိ သစ်များကို သယ်ယူပို့‌ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကားငှားရမ်းခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: September 18, 2020 - October 18, 2020
တည်နေရာ: ချင်းပြည်နယ်
Description
- :

၁၊၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ တောထုတ်/ကားတိုက်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီထွက်ရှိလာမည့်သစ်များကို အငှားကားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၁။ Lot-1/Kale -        ရောင်ဝါကြိုးပြင်မှ စိုင်ဒူးသစ်ဆိပ်သို့  

                            -         သစ်တန် - ၂၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၂။ Lot-2/Kale  -        ကြက်မောက်တောင်ကြိုးဝိုင်း(၂၇)၊ ရင်ကွဲတောင်ကြိုးဝိုင်း (၃၃) မှ (၅၁)မိုင်သစ်ဆိပ် သို့

                             -         သစ်တန် - ၁၈၈၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

စုစုပေါင်းသစ်တန်        -        ၃၈၈၀

 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် -           ၁၈-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                           -           ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်                            -           ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

(ဃ) လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ        -           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ အထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊ ကလေးမြို့

၃။ လအလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် သစ်တန်ပမာဏနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား တင်ဒါလျှောက်လွှာ ဝယ်ယူမည့်နေရာတွင် တစ်ခါတည်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက

(က) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုဒ် www.mte.com.mm

(ခ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးမြို့၊ ဖုန်း-၀၉-၅၅၁၂၂၃၃

၅။ သစ်ထုတ်ရေး၏တောတွင်းသဘာဝအရ Lot တစ်ခုချင်းစီအတွက်၊ ကားတိုက်မိုင်နှင့်သစ်တန် အတိုး/အလျှော့ ရှိနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

 

Contact Information
Website:
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us