စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်) သစ်ထုတ်ရေးဒေသရှိသစ်များ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကားငှားရမ်းခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: September 18, 2020 - October 19, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁၊၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) သစ်ထုတ်ရေးဒေသအသီးသီး၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင် ခြင်းအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီထွက်ရှိလာမည့်သစ်များကို အငှားကားဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၁။ Lot-1/HML   -           မှိုတောက်ကြိုးဝိုင်းအကွက် (W) မှ လောင်းမင်းသို့၊ သစ်တန် - ၈၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၂။  Lot-2/HML   -           နန်ထိန်ကွင်းကြိုးပြင်ခုတ်ကွက်ကြီး -XIII F မှ လောင်းမင်းသို့ ၊ သစ်တန် -  ၉၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၃။ Lot-3/MLN    -           သောင်ဒွတ်ကြိုးဝိုင်း ၁၅၉၊ ၁၆၀၊ ၁၆၁၊ ၁၆၂ မှ ကုက္ကိုချောင်းသို့၊ သစ်တန် - ၇၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၄။  Lot-4/MLN   -           နန်ထိန်ကွင်းတိုးချဲ့ကြိုးဝိုင်း ၂၊၃၊၄ နန့်ဖယ်ကြိုးဝိုင်း ၁၀၂ မှ အင်းဒေါ့စွယ်သို့၊ သစ်တန် - ၈၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၅။  Lot-5/MLE   -           စန္ဒားကြိုးဝိုင်း-၉၃ မှ အင်းဒေါ့စွယ်သို့၊ သစ်တန် -  ၅၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၆။  Lot-6/MLE   -           စန္ဒားကြိုးပြင် III C 1 ,C 2 ,C 3 မှ အင်းဒေါ့စွယ်သို့ ၊ သစ်တန် - ၅၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၇။  Lot-7/MLE   -           နန်းဘုန်းကြိုးပြင်၊ နန်းဘုန်းကြိုးဝိုင်-၂၆ မှ အင်းဒေါ့စွယ်သို့၊ သစ်တန် - ၈၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၈။ Lot-8/MLE    -           မော်တုံကြီးကြိုးဝိုင်း F 1 ,F 2 မှ ပန်းသာသို့၊ သစ်တန် -  ၆၅၅၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

စုစုပေါင်းသစ်တန်           -           ၅၆၅၅၀

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်             -           ၁၈-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                                       -           ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်                                        -           ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ

(ဃ) လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ                    -           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)

ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊ မုံရွာမြို့

 

၃။ “လ” အလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် သစ်တန်ပမာဏနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား တင်ဒါလျှောက်လွှာ ဝယ်ယူမည့်နေရာတွင် တစ်ပါတည်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက

(က) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုဒ် www.mte.com.mm

(ခ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ မုံရွာမြို့- ဖုန်း-၀၉-၅၀၁၂၇၄၉

(ဂ) မန်နေဂျာ(အုပ်ချုပ်ရေး/စီမံကိန်း)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ မုံရွာမြို့ - ဖုန်း-၀၉-၅၀၂၁၃၆၂

(ဃ) လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ရုံး)၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ မုံရွာမြို့ - ဖုန်း-၀၉-၂၆၂၈၇၆၀၈၆

၅။ သစ်ထုတ်ရေး၏တောတွင်းသဘာဝအရ Lot (တစ်)ခုချင်းစီအတွက် ကားတိုက်မိုင်နှင့်သစ်တန်အတိုး/အလျှော့ ရှိနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us