ကသာအနောက်နှင့် ကောလင်းသစ်ထုတ်ရေးဒေသရှိသစ်များ ကားတိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: September 18, 2020 - October 19, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁၊၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ ကသာအနောက်နှင့် ကောလင်းသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၊ တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သော ကျွန်း၊ သစ်မာ သစ်လုံးများအား သက္ကယ်ကျင်း၊ ကျွဲကောကြီးနှင့် ပေကုန်းသစ်ဆိပ်များသို့ ကားတိုက်သယ်ယူရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၁။ Lot.1/KW -        မဲမော်ကြိုးဝိုင်း (၃၈၊၃၉) မှ သက္ကယ်ကျင်းသစ်ဆိပ်သို့ ၊ သစ်တန် - ၃၇၀၀ (ကားဖြင့်)

၂။ Lot.2/KW    -        နန့်ကဆကြိုးဝိုင်း (GHIJ) မှ ကျွဲကောကြီးသစ်ဆိပ်သို့၊ သစ်တန် - ၂၅၀၀ (သယ်ပို့ခြင်း)

၃။ Lot.1/KL     -        နန့်ခမူကြိုးဝိုင်း(၂၃၃-က)(၂၃၃-ခ) မှ ပေကုန်းသစ်ဆိပ်သို့၊ သစ်တန် - ၃၅၀၀ (သယ်ပို့ခြင်း)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် -           ၁၈-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                          -           ၂၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ ညနေ ၁၆:၀၀ နာရီ

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်                            -           ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

(ဃ) လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ        -           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊ ကသာမြို့

၃။ “လ” အလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် သစ်တန်ပမာဏနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား တင်ဒါလျှောက်လွှာ ဝယ်ယူမည့်နေရာတွင် တစ်ပါတည်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက

(က) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုဒ် www.mte.com.mm

(ခ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ ကသာမြို့- ဖုန်း-၀၉-၂၀၁၁၈၆၄

(ဂ) မန်နေဂျာ(အုပ်/စီမံ)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ ကသာမြို့၊ ၀၉-၈၉၀၄၇၈၀၀၇

၅။ သစ်ထုတ်ရေး၏တောတွင်းသဘာဝအရ Lot (တစ်)ခုချင်းစီအတွက် ကားတိုက်မိုင်နှင့်သစ်တန် အတိုး/အလျှော့ ရှိနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us