ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ရေးနှင့် တိုးချဲ့ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: September 18, 2020 - October 19, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား တင်ဒါခေါ်ဆိုဝယ်ယူလိုပါသည်-

(က) 4(T)/DPTSC (PTP)/20-21 - နေပြည်တော်(၁)-နေပြည်တော်(၂) ၂၃၀ ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း(၁၁)မိုင် နှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံတိုးချဲ့ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ DDP (At Site) Kyat (နေပြည်တော်-၂၊ဓာတ်အားခွဲရုံ)အရောက်

(ခ) 5(T)/DPTSC (PTP)/20-21 - ရွှေစာရံ-မြောက်ပြင် ၂၃၀ ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း(၂၀)မိုင် နှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံတိုးချဲ့ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ DDP (At Site) Kyat (ရွှေစာရံ၊မြောက်ပြင်ဓာတ်အားခွဲရုံ)အရောက်

၂။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ဒါပိတ်ရက် (၁၉-၁၀-၂၀၂၀)ရက် (၁၄:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။     သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ တင်ဒါပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်စုံစမ်းဝယ် ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာန၏ Web-Portal  (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us