ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

September 21, 2020
Views: 123
Tender ID: 11420
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံတူးဖော်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: September 21, 2020 - October 14, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

(၁၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

၁။     မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေ / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသည်။

(က) DMP/L-193(20-21)  -  System Upgrade, Inspection and Spares Requirements for Hlaw Gar GCS -  (1) Lot  - Ks

(ခ)  DMP/L-194(20-21)  -  Maintenance, Inspection and Spares Requirements for PLC Daw Nyein   -  (1) Lot  -  Ks

(ဂ)  DMP/L-195(20-21)  -  Maintenance, Inspection and Spares Requirements for Kanbauk GRS  -  (1) Lot  -  Ks

(ဃ)  DMP/L-196(20-21)  -  System Upgrade, Inspection and Spares Requirements for Thaton GCS  -  (1) Lot  -  Ks

(င)  DMP/L-197(20-21)   -   Mechanical Accessories (3) Groups   -  Ks

(စ)  DMP/L-198(20-21)    -   Assorted Kind of Valves and Pressure Gauge  -   (11) Items  -  Ks

(ဆ) DMP/L-199(20-21)    -  Spares for Water Pump and Crude Pump (6) Groups  - Ks

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘဏ္ဍာရေးဌာန )နေပြည်တော်တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါ ကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၄-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပစ္စည်းစီမံဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၄၄) နေပြည်တော်သို့ (လူကိုယ်တိုင်)လာရောက်ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us