မြိတ်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ရေမျှောခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: September 21, 2020 - October 22, 2020
တည်နေရာ: တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁၊၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ရေမျှောခြင်းအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီထွက်ရှိလာမည့်သစ်များကို အငှားကား/လှေတွဲများဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၁။ Lot-1/MGZ   -           သကျက်ကြိုးဝိုင်း (၈၆/B) မှ သမီးလှ သို့    -           သစ်တန် - ၂၇၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၂။ Lot-2/ MGZ   -           သကျက်ကြိုးဝိုင်း (၈၃/၈၇) မှ သမီးလှ သို့   -           သစ်တန် - ၂၇၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၃။ Lot-1/ MGZ   -           နွားလဘို့ကြိုးဝိုင်း(၄၅) မှ စုံစင်ဖျား သို့        -           သစ်တန် - ၂၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

စုစုပေါင်းသစ်တန်           -           ၇၄၀၀

၁။ Lot-1/ MGZ   -           သမီးလှ မှ  ပထပ် သို့       -           သစ်တန် -  ၃၀၀၀ (ရေမျှောလုပ်ငန်း)

၂။ Lot-1/ MGZ   -           သမီးလှ မှ မရင်းငယ် သို့   -           သစ်တန် -  ၃၀၀၀ (ရေမျှောလုပ်ငန်း)

စုစုပေါင်းသစ်တန်           -           ၆၀၀၀

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် -           ၂၁-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                           -           ၂၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်                            -           ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

(ဃ) လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး ထားဝယ်မြို့။

၃။ လအလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် သစ်တန်ပမာဏနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများအား တင်ဒါလျှောက်လွှာ ဝယ်ယူသည့်နေရာတွင် တစ်ပါတည်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက

(က) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုဒ် www.mte.com.mm

(ခ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ထားဝယ်မြို့

ဖုန်း-၀၉-၅၃၁၀၄၈၂

(ဂ) လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

မြိတ်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဒေသ၊ မြိတ်မြို့

ဖုန်း-၀၉-၅၂၈၀၄၅၂

၅။ သစ်ထုတ်ရေး၏တောတွင်းသဘာဝအရ Lot တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကားတိုက်မိုင်နှင့်သစ်တန် အတိုးလျှော့ ရှိနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us