တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသရှိ သစ်မာသစ်လုံးများသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အငှားယာဥ်များငှားရမ်းခြင်း (တောထုတ်/ကားတိုက်)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: September 24, 2020 - October 26, 2020
တည်နေရာ: ရှမ်းပြည်နယ်
Description
- :

၁၊၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်)၊ တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၊ တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်သော သစ်မာသစ်လုံးများအား ကင်းသာသစ်ဆိပ် များသို့ တောထုတ်ကားတိုက်သယ်ယူရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၁။ Lot.1/TG   -        ပေါင်းလောင်းကြိုးဝိုင်းအကွက် (၁၀၉၊၁၄၈) မှ ကင်းသားသစ်ဆိပ် သို့ သစ်တန် - ၃၀၀၀ (တောထုတ်/ကားတိုက်)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် -           ၂၄-၉-၂၀၂၀ ရက် မှ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်  -           ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ညနေ ၄ နာရီ

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်    -           ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီ

(ဃ) လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေရာ        -           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) ၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့

၃။ “လ” အလိုက် တောထုတ်ကားတိုက်သယ်ယူရမည့် သစ်တန်ပမာဏနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအား တင်ဒါ လျှောက်လွှာ ဝယ်ယူမည့်နေရာတွင် တစ်ပါတည်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက

(က) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုဒ် (Website)-www.mte.com.mm

(ခ) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်)

ဖုန်း-၀၉-၄၀၀၃၀၁၆၀၁

(ဂ) မန်နေဂျာ(အုပ်ချုပ်ရေး/စီမံကိန်း)

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်)ရုံး၊

တောင်ကြီးမြို့

၀၉-၆၉၉၉၁၈၂၈၀

၅။ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၏တောတွင်းလုပ်ငန်းသဘာဝအရ Lot-1TG အတွက် ကားတိုက်မိုင်နှင့်သစ်တန် အတိုး/အလျှော့ ရှိနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us