ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအများအတွင်း ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: September 23, 2020 - October 23, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ဆိုဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

 

(က) 7(T)/DPTSC(PTP)/20-21  -           ၆၆ ကေဗွီ မတူပီ-ရေဇွာဓာတ်အားလိုင်း(ချင်းပြည်နယ်)

(ခ)  8(T)/DPTSC(PTP)/20-21    -           ၆၆ ကေဗွီ သိန္နီ-ကွမ်းလုံဓာတ်အားလိုင်း(ရှမ်းပြည်နယ်)

(ဂ) 9(T)/DPTSC(PTP)/20-21     -           ၆၆ ကေဗွီ မိုးမိတ်-မဘိမ်းဓာတ်အားလိုင်း(ရှမ်းပြည်နယ်)

(ဃ) 10(T)/DPTSC(PTP)/20-21 -           ၆၆ ကေဗွီ ဂန့်ဂေါ-နှမ်းခါးဓာတ်အားလိုင်း(စစ်ကိုင်းတိုင်း)

(င) 11(T)/DPTSC(PTP)/20-21   -           ၆၆ ကေဗွီ နဘား-ထီးချိုင့်ဓာတ်အားလိုင်း(စစ်ကိုင်းတိုင်း)

 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ပစ္စည်းစီမံဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ဒါပိတ်ရက် ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ၁၄:၀၀နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါသည့်ရက် မှစတင်၍တင်ဒါပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်စုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာန၏ Web-Portal www.moee.gov.mm တွင်လည်း ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us