လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (ရိုးရိုး) နှင့်  ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ်) များ၀ယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံထွက်ပစ္စည်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေး |
တင်ဒါကာလ: September 28, 2020 - October 27, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) တွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇယ်ဆီ (ရိုးရိုး) နှင့်  ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ်) များအား (မြန်မာကျပ်ငွေ) (DDP At Site) ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

 

(က) TenderNo.15/ EPGE/2020-2021     -           လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချပ်) တွင် အသုံးပြုရန် ဒီဇယ်ဆီ (ရိုးရိုး) (၁၅၀၀၀) ဂါလန်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ(ပရီမီယမ်) (၃၂၀၀) ဂါလန် ဝယ်ယူခြင်း

 

၂။ ၀ယ်ယူမည့်စက်သုံးဆီများ၏ နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းအဆိုပြုလွှာ  (Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal)တိုအား သီးခြားစီချိပ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက်၏ (၁၀:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်          -           ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၀:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါပုံစံအား ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်မှ စတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်း၀ယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား   ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

(ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

 

၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us