ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဘိလပ်မြေ၊ တာယာ၊ ချောဆီ၊ မြစ်သဲနှင့် အခြား Spares များ ၀ယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း |
တင်ဒါကာလ: September 25, 2020 - October 26, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်။

စဥ်      တင်ဒါအမှတ်                                                                  D.D.P

(က)     002/DHPI/Fuel/2020-2021                                 -           at Site

(ခ)       003/DHPI/Cement/2020-2021                            -           at Site

(ဂ)       004/DHPI/Deformed Bar/2020-2021                  -           at Site

(ဃ)     005/DHPI/Chemical & Waterstop/2020-2021     -           Paung Laung Compound

(င)       006/DHPI/River Sand/2020-2021                       -           at Site

(စ)       007/DHPI/Tyre/2020-2021                                 -           Paung Laung Compound

(ဆ)    008/DHPI/Battery/2020-2021                            -           Paung Laung Compound

(ဇ)      009/DHPI/Lubricant/2020-2021                         -           Paung Laung Compound

(စျ)      010/DHPI/Geology Spare/2020-2021                 -           Paung Laung Compound

(ည)     011/DHPI/Mining Spare/2020-2021                   -           Paung Laung Compound

(ဋ)      012/DHPI/Machinery Spare/2020-2021              -           Paung Laung Compound

(ဌ)      013/DHPI/Drilling Pump/2020-2021                  -           Paung Laung Compound

 

၂။ ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းအဆိုပြုလွှာ (Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal) တို့အား သီးခြားစီချိပ်ပိတ်၍ ၂၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၂ ၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း ၁၅ ၀၀ နာရီမှ ၁၆ ၃၀ နာရီအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ လာရောက်စုံစမ်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း - ၀၆၇-၈၁၀၄၁၉၁၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၁၉၀

 

 

 

 

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us