အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္တီး)၊ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခန္တီး)တို့တွင် ကျောင်းသူ/သားဆောင်နှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

September 27, 2020
Views: 106
Tender ID: 11752
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 1, 2020 - October 29, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ခန္တီး)၊ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခန္တီး)တို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၁။ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ခန္တီး)

(၁)  ကျောင်းသား/သူဆောင် (၁၁၃’ * ၄၈’ *) (၂)ထပ် (၁၀ လုံး)

(၂) (၁၃၂’ *၄၅’) (၆) ခန်းတွဲ (၂) ထပ် သံကူကွန်ကရစ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၁) လုံး

၂။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခန္တီး)

(၁) ကျောင်းသား/သူဆောင် (၁၁၃’ * ၄၈’ *) (၂)ထပ် (၁၀ လုံး)

(၂) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၇၈’ * ၉၄’) (၂) ထပ် RC (၄) ခန်းတွဲ (၁) လုံး

၂။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများကို (၂၉-၁၀-၂၀၂၀) ရက် ညနေ (၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)တွင် တင်ဒါများ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါ အာမခံကြေးကို ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့်ဘဏ်များတွင် ကျသင့်ငွေပေးပြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ)၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူတင်သွင်းရမည်၊၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်ခွင့်လိုပါက မိမိတင်သွင်းလို သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးကို ပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံတစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၉-၂၅၆၀၆၆၆၂၈၊ ၀၉-၇၉၄၄၀၆၄၇  တို့တွင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

(တင်ဒါကော်မတီ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

မုံရွာမြို့

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us