နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)တွင် ဆရာ/မဆောင်၊ အားကစားခန်းမ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကျောင်းသူ/သားအိပ်ဆောင်နှင့် ထမင်းစားဆောင်များ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

September 27, 2020
Views: 110
Tender ID: 11754
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 1, 2020 - November 3, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။     ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ)တွင် အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)

၁။ ၄ ခန်းတွဲ ၄ ထပ် ဆရာ/မအဆောင် RC (၁၀၀’ * ၃၀’)၊ အဆောင်အဝင်လမ်း (၁၀၀’ * ၁၂’ * ၈”)၊ပြင်ပရေ (၄ လက်မအဝီစိတွင်း)၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ဆံ့မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊5.5HP Submersible Pump နှင့် အဆောက်အအုံ)၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင်(၁) လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂။ ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ(၁၂၀’ * ၈၈’ * ၂၇”) (ရေမီးအပါအဝင်)၊အဝင်လမ်း (၁၀၀’ * ၁၂’ * ၈”) ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း Steel Structure

၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) အဝင် အလုပ်ရုံ(၁၂၅’ * ၆၀’) Mazzanine Floor အပါအဝင် (၉၆၀၀ စ/ပေ)၊ အဝင်လမ်း  (၁၀၀’ * ၁၂’ * ၈”) ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင် (၁) လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း

၄။ ၁၆၀ ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အိပ်ဆောင် (၂)ထပ် RC (၂၁၂’ * ၁၃၂’) (၂၆၉၂၄ စ/ပေ)(၁)လုံးနှင့် ထမင်းစားဆောင် (၁၂၂’ * ၄၈’) (၅၈၅၆ စ/ပေ) (ရေမီးအပါအဝင်)၊ အဆောင်အဝင်လမ်း (၂၀၀’ * ၁၂’ * ၈”)၊ပြင်ပရေ (၄ လက်မအဝီစိတွင်း)၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ ဆံ့မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5HP Submersible Pump နှင့် (အဆောက်အအုံ)၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

 

၂။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ရုံးချိန်မှစ၍ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ)တွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများကို (၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါ အာမခံကြေးကို သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် PO (Payment Order)ပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ဤတက္ကသိုလ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ငွေသွင်းပြေစာ မိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပုံစံနှင့်အတူပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်၊၊ PO (Payment Order) မူရင်းကို  ဤတက္ကသိုလ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ အပ်နှံရမည်။ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါရောင်းချမည့်လိပ်စာနှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်လိပ်စာမှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဖြစ်ပါသည်။

၅။     တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်ရက်အချိန်နှင့်နေရာများကို ထပ်မံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။     အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)၊ဘဏ္ဍာဌာန ဖုန်း-၀၉-၉၇၆၆၉၂၂၇၃ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးအဖွဲ့

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us