စစ်ကိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဆရာ/မဆောင်၊ ကျောင်းသူ/သားအိပ်ဆောင်နှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

September 29, 2020
Views: 173
Tender ID: 11829
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 1, 2020 - November 3, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်-

၁။ လေးခန်းတွဲ လေးထပ် ဆရာ/မအဆောင် RC (၁၀၀’ * ၃၀’)၊ အဆောင်အဝင်လမ်း (၁၀၀’ * ၁၂’ * ၈”)၊ပြင်ပရေ (၄လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ဆံ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5HP Submersible Pump နှင့် အဆောက်အဦ)၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်(၂)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂။ ၁၆၀ ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/သူအိပ်ဆောင် (၂)ထပ် RC (၂၁၂’ * ၁၃၂’) (၂၆၉၂၄စ/ပေ)(၁)လုံးနှင့် ထမင်းစားဆောင်(၁၂၂’ * ၄၈’) (၅၈၅၆စ/ပေ)(ရေမီးအပါအဝင်) ၊ အဆောင်အဝင်လမ်း၊ (၂၀၀’ * ၁၂’ * ၈”)၊ပြင်ပရေ(၄ လက်မအဝီစိတွင်း၊ ဂါလန် ၁၂၀၀၀ ဆံ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5HP Submersible Pump နှင့် အဆောက်အဦ)၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၃။  ခြံစည်းရိုး (၁၆၀) ဦးဆံ့ အိပ်ဆောင်(၁)လုံးတွင် Chain Link ခြံစည်းရိုးခတ်ရန် (၁၂၀၀ပေ)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်ရုံးချိန်မှစ၍ ဤနည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၃-၁၁-၂၀၂၀) ရက် ၁၆:၃၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ (အဆိုပြုလွှာနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း drawing ကို တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချစဉ် ပူးတွဲပေးပါမည်။)

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါ အာမခံကြေးကို သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် P.O (Payment Order) ပေးသွင်းနိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ဤတက္ကသိုလ် ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်၊၊ P.O (Payment Order) မူရင်းကို ဤတက္ကသိုလ်၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့ အပ်နှံရမည်။ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်း-၀၉-၂၆၆၈၆၄၆၆၅ ဘဏ္ဍာရေးဌာန သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၅။ တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်ရက်အချိန်နှင့်နေရာများကို ထပ်မံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)

တင်ဒါခေါ်ယူရေးအဖွဲ့

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us