ရုံးအဆောက်အဦ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်များ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 2, 2020 - November 3, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ကွပ်ကွဲမှုအောက်ရှိ ခရိုင်/မြို့နယ်များမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် အောက်ပါအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

(က) ကော့မှူးမြို့နယ် RC(၂) ထပ် ရုံးအဆောက်အဦ                                  -           (၁) လုံး

(ခ) လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ် RC(၂) ထပ် ရုံးအဆောက်အဦ         -           (၁) လုံး

(ဂ) လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အဦ    -           (၁)လုံး

(ဃ) ဗဟန်းမိနယ် (၂)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအဆောက်အဦ           -           (၁)လုံး

(င) မြောက်ပိုင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁) ထပ် အဆောက်အဦ         -           (၁) လုံး

(စ) ဒဂုံမိသစ်(အေရှပိုင်း) မိနယ်အုပ်ချပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁) ထပ် အဆောက်အဦ -           (၁) လုံး

(ဆ) ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် RC(၁) ထပ် အဆောက်အဦ     -           (၁) လုံး

 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး (ပြည်လမ်းနှင့် အလုံလမ်းထောင့်၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း) တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်         -           ၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်

၄။ တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်ရက်/အချိန်          -           ၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ဖုန်း-၀၁-၈၃၀၂၅၆၃၊ ၀၁-၈၃၀၂၅၆၄

 

၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us