ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D- ဆောင်) အစည်းအဝေးခန်းမကီးတွင် Conference & E-Voting System ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ယက်နှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: October 8, 2020 - November 3, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D- ဆောင်) အစည်းအဝေးခန်းမကီးတွင် Conference & E-Voting System ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများအား ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်ဝင်း (ICT-2) လျှပ်စစ်ဌာနတွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန်                  -           ၃-၁၁-၂၀၂၀၊ ၁၅:၀၀နာရီ

၄။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/အချိန်/နေရာ          -           ၁၀-၁၁-၂၀၂၀၊ ၁၀:၀၀ နာရီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊  လွှတ်တော်ဝင်း

၅။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော်အဆောက်အဦများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့

ဖုန်း-၀၆၇-၆၉၅၆၇၊ ၀၆၇-၆၉၅၂၅

 

၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us