အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်) နှင့် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (မုဒုံ)တို့တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

October 2, 2020
Views: 215
Tender ID: 12056
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 4, 2020 - November 5, 2020
တည်နေရာ: မွန်ပြည်နယ်
Description
- :

၁။ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်) နှင့် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (မုဒုံ)၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြင်ထိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်.

(၁) အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်)

(က) စာသင်ဆောင် (၂) ထပ် သံကူကွန်ကရစ် (၁၉၂’ x ၃၈’) (၁) လုံး ( Portico အပါအဝင်) (First Floor Height 16’)

(ခ) အလုပ်ရုံ (၁) ထပ် Steel Structure (၁၂၅’ x ၈၂’) (၁) လုံး

(၂) အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်)

(က) စာသင်ဆောင် (၃) ထပ် သံကူကွန်ကရစ် (၁၉၂’ x ၃၈’) (၁) လုံး ( Portico အပါအဝင်) (First Floor Height 16’)

(ခ) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ သံကူကွန်ကရစ် (၄) ခန်းတွဲ (၄) ထပ် (၇၈’ ၉၄’) (၁) လုံး ‌(ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာစနစ်အပါအဝင်)

(ဂ) (၁၅၀၀၀) ဂါလန်ဆံ့ ရေလှာင်ကန် (၃၂၀၀) ဂါလန်ဆံ့ ပေ (၃၀) အမြင့် ရေစင် (၄”) အဝီစိတွင်း၊ ၂.၅” ပိုက် (၃၀၀) ပေ ရေသွယ်ခြင်း၊ 2 HP Pump နှင့် ၈’ x ၈’ Pump Houseအပါအဝင်)

(ဃ) (၂၅၀’ x  ၂၀’ x ၉”) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Dormitory သို့ သွားလမ်း)

(င) (၂၀၀’ x ၂၀’ x ၉”) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (WS နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆက်သွယ်သည့်လမ်း)

(စ) (၄၀၀’ x ၂၀’ x ၉”) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ( WS သို့ သွားသည့်လမ်း)

(ဆ) ကွန်ကရစ်တိုင်/ကွန်ကရစ်ကျောက်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်း/အောက်ခြေ (၄) ပေ အမြင့် ၁၈ လက်မ အုတ်ရိုး/ Chain Link ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုး (၅၅၅’ Rft)/ကျောင်းအဝင်ပေါက် ဆလိုက်သံပန်းတံခါး

(ဇ) အလုပ်ရုံအဟောင်း (၂၄၀’x  ၅၀’ x ၁၃’) (၂) လုံး အတွင်းအပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း

(စျ) (၁၁၀’ x ၂၂.၅’ x ၁၁’) စာသင်ဆောင် (၄) လုံး အတွင်းအပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း

(ည) (၁၀၀’ x ၂၂.၅’ x ၁၁’) အုပ်ချုပ်မှုဆောင် (၁) လုံး အတွင်းအပြင် ဆေးသုတ်ခြင်း

(၃) သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း (မုဒုံ)

(က) ပင်မစာသင်ဆောင် သံကူကွန်ကရစ် (၃) ထပ် (၁၇၀’ x ၁၃၀’) (၁) လုံး

(ခ) အလုပ်ရုံ (၁) ထပ် Steel Strucuture (၁၂၅’ x ၈၂’) အမြင့် (၁၈’) (၁) လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များကို ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါများတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်) ဖုန်း ၀၉-၄၃၂၀၈၂၄၊ ၀၉-၄၃၂၀၂၈၂၅၊ ၀၉-၂၆၀၂၄၂၂၂၆ နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မော်လမြိုင်) ဖုန်း - ၀၉-၄၂၂၁၉၁၄၉၅၊ ၀၉-၂၅၅၉၇၁၃၇၂၊ ၀၉-၂၀၅၇၂၄၉ တို့တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါဗဟိုကော်မတီ

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

မွန်ပြည်နယ်

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us