အရှေ့ရန်ကင်းဘဏ်ရိပ်သာဝင်းအတွင်း RC (၆)ခန်းတွဲ (၄) ထပ်တိုက် (၂) လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း |
တင်ဒါကာလ: October 19, 2020 - October 28, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆောက်အဦဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေး (၁)၊ အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့ (၂) မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (နှစ်လွန်) ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အရှေ့ရန်ကင်းဘဏ်ရိပ်သာဝင်းအတွင်း (၉၀'x၅၀') အရွယ်အစားရှိ RC (၆)ခန်းတွဲ (၄) ထပ်တိုက် (၂) လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသော တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပေးသွင်းလိုသူများ တင်ဒါပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ကြေညာအပ်ပါသည်။

(၁) တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -           (၁၉-၁၀-၂၀၂၀)

(၂) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်        -           (၂၇-၁၀-၂၀၂၀) မွန်းတည့် (၁၂:ဝဝ) နာရီ

(၃) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                           -           (၂၈-၁၀-၂၀၂၀) နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီ

တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် အပြောင်းအလဲရှိပါက ထပ်မံကြော်ငြာပါမည်။

(၄) တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ                        -           အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့ (၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ဘော်စင်လမ်း၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အဆောက်အဦအထူးအဖွဲ့ (၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ဘော်စင်လမ်း၊ (၂၄) ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ၊ သဃန်းကန်းမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၇၈၃၇၄၇၂၁၅၊ ၀၉-၂၅၂၅၄၄၉၈၄ တွင် (၁၉-၁၀-၂၀၂၀) ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us