သန်လျင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ AC ကတရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း၊ တံတား) |
တင်ဒါကာလ: October 9, 2020 - October 10, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင် AC ကတရာထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း (၅) လမ်း၊ အရှည် (၂မိုင်၊ ၆.၄၁ ဖာလုံ) အား ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်        -           ၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ထိ

တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်ရက်             -           ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ

တင်ဒါရောင်းချမည့်နေရာ                        -           သန်လျင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး (အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ) (ရုံးချိန်အတွင်း)

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ                          -           သန်လျင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး (အစည်းအဝေးခန်းမ)

၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက သန်လျင်မိနယ်စည်ပင်သာယာအဖွဲ့ရုံး (အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ)၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၉-၄၃၀၄၉၃၀၁၊ ၀၉-၇၈၂၇၅၂ ၇၇၅၊ ၀၉-၄၂၀၂၁၄၃၅၃ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

သန်လျင်မိနယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့

 

၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us