လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကြိုးအစားထိုးလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 5, 2020 - November 4, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ တင်ဒါများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုလိုပါသည်။

(က) 13(T)/DPTSC (PSD)/20-21 -           လပ်စစ်စမ်းသပ်ရေးဌာန (ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်) တိုတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် Relays, Meters and Testing Instrument ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။                 -           DDP (Ygn) Kyat

(ခ) 14(T)/DPTSC (PSD)/20-21   -           ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများအတွက် လိုအပ်သော Control & Relay Panel များနှင့် Capacitor Unit များ ဝယ်ယူရန်။                          -           DDP (Ygn) Kyat

(ဂ) 15(T)/DPTSC (PSD)/20-21             -           ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများ  ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။  -           DDP (Ygn) Kyat

(ဃ) 16(T)/DPTSC(PSD)/20-21 -           OPGW ကြိုးအစားထိုးလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

Lot-1   -        Live Line

- ၁၃၂ ကေဗွီ ဆည်တော်ကြီး - ‌အောင်ပင်လယ်        -           (၄၈.၇၇) ကီလိုမီတာ

- ၁၃၂ ကေဗွီ ဘဲလင်း - တံခွန်တိုင်                         -           (၃၄.၈၇) ကီလိုမီတာ

- ၁၃၂ ကေဗွီ ဘီလူးချောင်း (၂) - လွိင်ကော်             -           (၁၅.၁၃) ကီလိုမီတာ

- ၂၃၀ ကေဗွီ လှိုင်သာယာ - ကနောင်                     -           ( ၉.၄၉) ကီလိုမီတာ

-၂၃၀ ကေဗွီ ကနောင် - ဘုရင့်နောင်                       -           (၂.၀၉) ကီလိုမီတာ

Lot-2   -        Live Line

- ၂၃၀ ကေဗွီ ညောင်ပင်ကြီး - ချောင်းကူး                            -           (၁၀၅.၈၄) ကီလိုမီတာ

- ၁၃၂ ကေဗွီ ညောင်ပင်ကြီး - မုံရွာ (အောင်ချမ်းသာ)            -           (၂၀.၃)ကီလိုမီတာ

(င) 17(T)/DPTSC(PSD)/20-21   -           SCADA System Network တိုးချဲတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် OPGW ကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်။    - DDP (At Site) Kyat (မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှူးရုံး - ပြည် အရောက်ပို့)

(စ) 18(T)/DPTSC (PSD)/20-21  -           ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများအတွက် လိုအပ်သော Station Transformer များနှင့် Diesel Generator များဝယ်ယူရန်။          -           DDP (Ygn) Kyat

(ဆ) 19(T)/DPTSC (PSD)/20-21 -         ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများအတွက် လိုအပ်သော Conductor, Cable & Earth Rod များ ဝယ်ယူရန်။        -           DDP (Ygn) Kyat

(ဇ) 20(T)/DPTSC (PSD)/20-21   -           ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများအတွက် လိုအပ်သော 245kV, 145kV, 72.5kV, 36kV Switchgear & Accessories များနှင့် 12kV VCB Panel များ ဝယ်ယူရန်။         -           DDP (Ygn) Kyat

(ဈ) 21(T)/DPTSC (PSD)/20-21 -            မဟာဓာတ်အားလိုင်းများအတွက်လိုအပ်သော (၉ မီတာ၊ (၁၂)မီတာနှင့် (၁၈)မီတာ (Pre-stressed Spun Concrete) ကွန်ကရစ်တိုင်များ ဝယ်ယူရန်။      -           DDP (At Site) Kyat

(ည) 22(T)/DPTSC (PSD)/20-21 -           Regional Control Center (Yangon) တွင် လက်ရှိ အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် SCADA–EMS စနစ်အား တိုးချဲတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစည်းများ ဝယ်ယူရန်နှင့် Installation and System Integration ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်။   -           DDP (At Site) Kyat

 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ဒါပိတ်ရက် (၄-၁၁-၂၀၂၀)ရက် (၁၄:၀၀)နာရီအချိန် နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး လာရောက်ဝယ်ယူရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ န်ကားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်၍ ကုမဏီတစ်ခုလင် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးသာ လာရောက်ဝယ်ယူပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
ဖုန်း-၀၆၇- ၃၄၁၀၂၀၉၊ ၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇- ၃၄၁၀၂၈၂

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us