ကွန်ပျတာတကသိုလ် (ပြည်) တွင် ဆရာ/မဆောင် (၂) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

October 3, 2020
Views: 56
Tender ID: 12167
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 5, 2020 - November 6, 2020
တည်နေရာ: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတည်နေရာ        -           ကွန်ပျတာတကသိုလ် (ပြည်)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား        -           ၄ ခန်းတွဲလေးထပ်ဆရာ/မ အဆောင် RC (၁၀၀'x၃၀') အဆောင်အဝင်လမ်း (၁၀၀'x၁၂'x၈'') ၊ ပြင်ပရေ (၄လက်မ အဝီစိတွင်း၊ ဂါလန်၁၂၀၀၀ ဆံ့ မြေအောက် ရေလှောင်ကန်၊ 5.5Hp Summersible pump နှင့် အဆောက်အဦ)၊ ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

အရေအတွက်                 -           ၂ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းများကို ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှ စတင်၍  ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၆:၃၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ပြည်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာနတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို  သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက် ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အားလုံးတင်ဒါအာမခံကြေးကို ပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့် တင်ဒါပုံစံတစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်များရှိပါက ဖုန်း-၀၅၃-၂၈၅၂၂ သို  ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

 

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us