ရေကြည်မြို့၏ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ ဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း |
တင်ဒါကာလ: October 15, 2020 - November 12, 2020
တည်နေရာ: ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

တင်ဒါအမှတ်စဥ် (၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁)

 ၁။ လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း အထူးအဖွဲ(၂၀)၊ ရေကြည်မြို့၏ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လမ်း/တံတားလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းသုံးပစည်းများကို လမ်းအလိုက် လမ်းပိုင်းအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

၂။ လိုအပ်သည့်ပစည်းများ၏ ဝယ်ယူလိုသည့် အမျိုးအစား၊ အရေအတွက်၊ အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များကို လမ်းအထူးအဖွဲ(၂၀)၊ ရေကည်မိ၊ ဒုတိယန်ကားရေးမှူး (မြို့ပြ) ရုံး၏ ကြော်ငြာသင်ပုံးတွင် ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှ စတင်၍ ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁။ တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်         -           ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက် (ရုံးချိန်အတွင်း)

၂။ တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ်မည့်ရက်/အချိန် -           ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက် (၁၂:ဝဝ)နာရီ

၃။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ             -           ဒုတိယန်ကားရေးမှူး (မြို့ပြ) ရုံး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ(၂၀)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေကြည်မြို့

တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် နေ့ရက် - ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ (နံနက် ၉ နာရီ)

တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ဒုတိယန်ကားရေးမှူး (မြို့ပြ) ရုံး၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း အထူးအဖွဲ(၂၀)၊ ရေကြည်မြို့၊ ဖုန်း-၀၄၆-၅၂၀၁၀, ၀၄၆-၅၂၀၁၁ တွင် ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း အထူးအဖွဲ(၂၀)၊ ရေကြည်မြို့၊

ဖုန်း- ၀၄၆-၅၂၀၁၀, ၀၄၆-၅၂၀၁၁

e-mail address: rcsu20.tender@gmail.com

၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us