တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

October 3, 2020
Views: 68
Tender ID: 12238
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 5, 2020 - November 4, 2020
အဖွဲ့အစည်း: | |   
တည်နေရာ: ရှမ်းပြည်နယ်
Description
- :

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ရှမ်းပြည်နယ်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ  အောက်ဖော်ပြပါ တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်များအတွက်

 

စဥ်   တက္ကသိုလ်               လုပ်ငန်းအရေအတွက်         ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

၁။ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်                      - လုပ်ငန်း (၂) မျိုး         - 09-5124391, 081-212024

၂။ ပင်လုံတက္ကသိုလ်                  - လုပ်ငန်း (၆) မျိုး         - 081-300455, 081-300242

၃။ လားရှိုးတက္ကသိုလ်                - လုပ်ငန်း (၃) မျိုး         - 09-428120575

၄။ ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်             - လုပ်ငန်း (၂) မျိုး         - 09-428316811

၅။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)  - လုပ်ငန်း (၅) မျိုး         -           09-428335418

၆။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပင်လုံ)                      - လုပ်ငန်း (၇) မျိုး         -           09-403734754, 09-43018161

၇။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)        - လုပ်ငန်း (၃) မျိုး         -           09-5262628

၈။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျိုင်းတုံ)     - လုပ်ငန်း (၄) မျိုး         -           09-5251551

၉။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) - လုပ်ငန်း (၄) မျိုး         -           09-402507075

၁၀။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပင်လုံ)       - လုပ်ငန်း (၆) မျိုး         -           09-40432629, 081-310453

၁၁။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)     - လုပ်ငန်း (၆) မျိုး         -           09-5262633

၁၂။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ကျိုင်းတုံ)   - လုပ်ငန်း (၄) မျိုး         -           09-5251575, 084-22490

၁၃။ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်(တောင်ကြီး)         - လုပ်ငန်း (၂) မျိုး         -           09-697180566, 081-2121122

၁၄။ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (လားရှိုး)  - လုပ်ငန်း (၅) မျိုး         -           09-402727307

၁၅။ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် (ကျိုင်းတုံ)           - လုပ်ငန်း (၂) မျိုး         -           09-5103859, 09-254331684

 

၂။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) တို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို တစောင်လျှင် (၃၀၀၀/-ကျပ်) ဖြင့် ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက် ရုံးချိန်မှစတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်များတွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများကို ၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၆ ၃၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (အဆိုပြုလွှာနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း Drawing ကို တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချစဥ် ပူးတွဲပေးပါမည်)

 

၃။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) တို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် တင်ဒါအာမခံကြေးကို သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် P.O  (Payment Order) ပေးသွင်းနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်များ၏ ဘဏ္ဍာဌာနသို့ သီးခြားအပ်နှံရမည်။ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ (သို့မဟုတ်) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး (QC) တို့အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာမှာ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်များ၏ ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့တင်သွင်းရမည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us