ကချင်ပြည်နယ်၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

October 6, 2020
Views: 135
Tender ID: 12437
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 8, 2020 - November 16, 2020
တည်နေရာ: ကချင်ပြည်နယ်
Description
- :

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန

မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

ကချင်ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါမြို့များတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တရားဝင်လိုင်စင်ရ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) မြစ်ကြီးနားမြို့(မလိခအိမ်ရာ)          -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၈၊၁၆၊၁၇၊၁၈) ဆောက်လုပ်ခြင်း        -           4 Lot

(ခ) မြစ်ကြီးနားမြို့(မလိခအိမ်ရာ)             -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ [(၁)ခန်းလျှင် ၇၂၅ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၁၉) ဆောက်လုပ်ခြင်း         -           1 Lot

(ဂ) မြစ်ကြီးနားမြို့ (မလိခအိမ်ရာ)            -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၁၇၊၂၁) ဆောက်လုပ်ခြင်း           -           2 Lot

(ဃ) မိုးညှင်းမြို့                                      -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ်(၆) ဆောက်လုပ်ခြင်း            -          1 Lot

(င) ဗန်းမော်မြို့                                      -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ, [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၅၊၆) ဆောက်လုပ်ခြင်း        -           2 Lot

(စ) မံစီမြို့                                             -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ, [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ်(၃) ဆောက်လုပ်ခြင်း            -           1 Lot

(ဆ) ရွှေကူမြို့                                        -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ, [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၃) ဆောက်လုပ်ခြင်း            -           1 Lot

(ဇ) မိုးမောက်မြို့                                    -           (၄) ခန်းတွဲ (၅) ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ [(၁)ခန်းလျှင် ၆၅၀ စ/ပေ] တိုက်အမှတ် (၃) ဆောက်လုပ်ခြင်း            -           1 Lot

2။ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ Online ဖြင့် duhdkachin@gmail.com တွင်လည်းကောင်း ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက် နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ စတင်ဝယ်ယူ နိုင်ပြီး ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ တွင်နောက်ဆုံးထား၍တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက ပြည်နယ်ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး (ဖုန်း-၀၇၄-၂၅၂၉၂၆၂) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

Contact Information
Phone: 074-2529262
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us