လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 7, 2020 - November 9, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် ရေအားစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် အောက်ဖော်ြပပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် (DDP At Site) ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည် -

(က) Tender No. 23/ EPGE/ 2020-2021 -        နန်ချိုဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက်  11 kV Vaccum Circuit Breaker with Cubicle (1)Set ဝယ်ယူခြင်း။

(ခ) Tender No.24/ EPGE/ 2020-2021   -        ဇော်ဂျီ (၁) နှင့် ကျိုင်းတောင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် Governor Control Programmable Logic Controller Module, Non Electricity Protection Device, Vibration Monitoring Device, Automatic Synchronizing Device နှင့် Digital Generator Transformer Protection Device များ အပါအဝင်ပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရန်ပစည်းများ (9)Items ဝယ်ယူခြင်း။

 (ဂ) Tender No.25/ EPGE/ 2020-2021 -        မုန်းချောင်း၊ ရဲနွယ်၊ ရွှေကျင်နှင့် မြို့ကြီးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် 132 & 33 kV C.T, 33kV D.S with Earth,33kV P.T, 33 kV C.V.T, 230kV L.A , 33kV V.T နှင့် Distribution Transformer များ အပါအဝင် လပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရန်ပစ ည်းများ (8)Items ဝယ်ယူခြင်း။

(ဃ) Tender No.26/ EPGE/ 2020-2021  -        ရေအားလပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် Lathe Machineနှင့် Mechanical Testing Equipment များ (7) Items ဝယ်ယူခြင်း။

၂။ ပစည်းများ၏ နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းအဆိုပြုလွှာ  (Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal) တို့အား သီးခြားစီချိပ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက်၏ (၁၄:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်         -           ၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါလက်ခံမည့်နေရာ          -           ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်

၅။ တင်ဒါပုံစံအား ၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

(ဖုန်း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

 

၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us