တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်/ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

October 7, 2020
Views: 53
Tender ID: 12507
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 7, 2020 - November 6, 2020
တည်နေရာ: တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ တက္ကသိုလ်/ အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၁။ နည်းပညာတကသိုလ် (ထားဝယ်)        -           လုပ်ငန်း(၄) မျိုး              -           ၀၉-၄၄၄၉၅၅၈၇၆

၂။ ကွန်ပျတာတကသိုလ် (ထားဝယ်)        -           လုပ်ငန်း(၆) မျိုး             -           ၀၉-၄၄၁၃၄၁၈၀၆

၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)               -           လုပ်ငန်း(၆) မျိုး              -           ၀၉-၂၅၀၂၄၅၅၀၃၊ ၀၉- ၄၂၂၁၉၇၉၉၂

၄။ ကွန်ပျတာတကသိုလ် (မိတ်)             -           လုပ်ငန်း(၃) မျိုး             -           ၀၉- ၂၅၀၇၇၂၂၄၅

၅။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မြိတ်)   -           လုပ်ငန်း(၆) မျိုး -           ၀၉-၄၅၃၆၂၃၈၁၃၊ ၀၉-၂၅၄၂၄၄၃၄၃၊    ၀၉-၈၇၆၂၂၃၀

၂။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၇-၁၀-၂၀၂၀) ရုံးချိန်မှစတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများတွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာများကို (၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်(၄:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (အဆိုပါလျှောက်လွှာနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း Drawing ကို တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချစဥ် ပူးတွဲပေးပါမည်။)

၃။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါကြေးကို သက်ဆိုင်ရာမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် PO (Payment Order) ပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများ၏ ဘဏ္ဍာဌာနတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင်သွင်းရမည်။ PO (Payment Order) မူရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများ၏ ဘဏ္ဍာဌာနသို့ သီးခြားအပ်နှံရမည်။ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ တစ်ခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းရမည့် လိပ်စာမှာ မိမိတင်သွင်းလိုသည့် သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်/ကျောင်းများ၏ ဥက္ကဌ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့တင်သွင်းရမည်။

တင်ဒါကော်မတီ

၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us