မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 7, 2020 - November 6, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ တင်ဒါများအား (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုလိုပါသည်။

 

(က) 23(T)/DPTSC/(PSD)/20-21 -        မဟာဓာတ်အားလိုင်း ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။ - DDP (At Site)Kyat

(ခ) 24(T)/DPTSC/(PSD)/20-21 -        မဟာဓာတ်အားလိုင်းများ၌ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် Galvanized Steel Towerများ ဝယ်ယူရန်။ DDP (At Site) Kyat (မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှူးရုံး၊ သာစည်) အရောက်

(ဂ) 25(T)/DPTSC/(PTP)/20-21 -        ၂၃၀ ကေဗွီ ရွှေမြို့ဓာတ်အားခွဲရုံတိုးချဲ့ခြင်း၊ ၆၆ ကေဗွီ ရွှေမြို့ - ရမည်းသင်း ဓာတ်အားလိုင်း (၃၃) မိုင် တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းတို့အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်- DDP(At Site) Kyat (ရွှေမြို့ - ရမည်းသင်း ဓာတ်အားခွဲရုံအရောက်)

(ဃ) 26(T)/DPTSC/(PTP)/20-21 -       ၆၆ ကေဗွီ သံဖြူဇရပ် ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (မွန်ပြည်နယ်)၊ (မြန်မာကျပ်ငွေ)

(င) 27(T)/DPTSC/ (PTP)/20-21          -        ၆၆ ကေဗွီ ကာမိုင်း - တနိုင်း ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (ကချင်ပြည်နယ်)၊ (မြန်မာကျပ်ငွေ)

(စ) 28(T)/DPTSC/(PTP)/20-21 -        ၆၆ ကေဗွီ ကျိုင်းတုံ - မိုင်းခုတ် - မိုင်းဆတ်  ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (ရှမ်းပြည်နယ်)၊ (မြန်မာကျပ်ငွေ)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ဒါပိတ်ရက်(၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက် (၁၄:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစတင်၍ တင်ဒါပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး လာရောက်ဝယ်ယူရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်၍ ကုမဏီတစ်ခုလင် ကိုယ်စားလှယ်(၁) ဦးသာ လာရောက်ဝယ်ယူပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us