မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်အတွက် Lab Equipment, Desktop, Copier နှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် စာရေးကိရိယာ |
တင်ဒါကာလ: October 9, 2020 - November 13, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုရန်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေ (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် အောက်ပါပစည်းများအား ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၁။  Triaxial Test Equipment-UU 1        -           No

၂။  CBR Testing Machine                      -           1 No

၃။  Electrical Machine Lab Equipment  -           1 No

၄။ Visualization of Streamlines             -           1 No

၅။ Linear Heat Conduction Module with Electric Console         -           1 No

၆။ Milling Machine (Vertical )               -           1 No

၇။ Universal Lathe Machine                 -           2 Nos

၈။  CNC Lathe Machine                        -           1 No

၉။ စာကည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များတွင် RFID (Radio Frequency Identification) Chips  -           1 Lot

၁၀။ ရေသန့်စက် 2 m3/hour(2000 Liter / hr)       -           1 No

၁၁။ Desktop Computer                                    -           50 Nos

၁၂။  Copier Canon Digital Multifunction Model iR-1643i                      -           10 Nos

၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်                              -           ၉-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၂ - ၁၀ -၂၀၂၀ ထိ

၃။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ရက်           -           ၁၃-၁၁-၂၀၂၀ရက် (၁၅:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ    -မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ သန်လျင်မိနယ်။

၅။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ရက်/အချိန်                     -           ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။

၆။ မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်သည် မည်သည့်တင်ဒါကိုမဆို ကျိုးကြောင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

၇။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း -၀၉-၇၃၂၀၉၉၄၄ နှင့် ၀၉-၄၂၀၃၉၉၄၈၈ သို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us