ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ Lot (၁၃) ခု

October 9, 2020
Views: 159
Tender ID: 12715
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 12, 2020 - November 9, 2020
တည်နေရာ: ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသည် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း  အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း Lot (၁၃)ခုကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) Lot(1)      -           ပဲခူးမိ၊ ဘုရင့်နောင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၎င်းအိမ်ရာစခန်းအတွက် ဆက်စပ် Infra လုပ်ငန်းများ

(ခ) Lot(2)         -           ပဲခူးမိ၊ ဘုရင့်နောင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဂ) Lot(3)         -           ပဲခူးမိ၊ ဘုရင့်နောင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဃ) Lot(4)       -           ပဲခူးမိ၊ ဘုရင့်နောင်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(င) Lot(5)         -           ပဲခူးမိ၊ ဥဿာြပည်သူအငှားအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(စ) Lot(6)         -           ဝေါမိ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဆ) Lot(7)       -           ကျောက်တံခါးမိ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၎င်းအိမ်ရာစခန်းအတွက် ဆက်စပ် Infra လုပ်ငန်းများ

(ဇ) Lot(8)        -           တောင်ငူမိ၊ ပြည်တော်သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဈ) Lot(9)        -           ရေတာရှည်မိ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ည) Lot(10)     -           ပြည်မြို့၊ ရွှေဟင်္သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဋ) Lot(11)       -           ပြည်မြို့၊ ရွှေဟင်္သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဌ) Lot(12)       -           ပြည်မြို့၊ ရွှေဟင်္သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် တိုက်(၁)လုံး

(ဍ) Lot(13)       -           ပြည်မြို့၊ ရွှေဟင်္သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၉၂၄) ပေ၊ အုတ်ရေမြောင်းတူးထြင်း (၁၁၄၄) ပေနှင့် Box Culvert (၅)ခု တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်                     -           ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ရက်

တင်ဒါလျှောက်လွှာအရောင်းပိတ်မည့်ရက်              -          ၉-၁၁-၂၀၂၀ရက် ၊ ညနေ (၁၆:၃ဝ) နာရီ

တင်ဒါလျှောက်လွှာလက်ခံမည့်နေ့ရက်                  -           ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက်ထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပဲခူးမြို့တွင် လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း Online ဖြင့် bagoregionduhd@gmail.com ဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၆။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင်  ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရှင်စောပုဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်း၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်း-၀၅၂-၂၂၀၀၁၁၇

၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us