ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် စာသင်ဆောင်၊ ကျောင်းသူ/သားဆောင်၊ ဆရာ/မဆောင်များနှင့် အခြးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

October 10, 2020
Views: 118
Tender ID: 12842
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 12, 2020 - November 11, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

၁။  ၃ထပ်စာသင်ဆောင်(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၉၂ပေ×၃၈ပေ)RC (အတွင်းအပြင်ရေမီးအပါအဝင်)

၂။  (၁၆၀)ဦးဆံ့ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူအိပ်ဆောင် (၂)ထပ်  RC (၂၁၂‌ပေ×၁၃၂ပေ)(၂၆၉၂၄စ/ပေ) (၁)လုံးနှင့် ထမင်းစားဆောင် (၁၂၂ပေ× ၄၈ပေ) (၅၈၅၆စ/ပေ) (ရေမီးအပါအဝင်)၊အဆောင်အဝင်လမ်း  (ပေ ၂၀၀ ×၁၂ပေ× ၈လက်မ)၊ ပြင်ပရေဂါလန် (၁၂၀၀)ဆံ့ မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump house)  ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအဝင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၃၂၇၈၀ စ/‌ပေ)

၃။  ဂါလန်(၁၂၀၀)ဆံ့ရေစင်+ Ground Tankဂါလန် (၁၀၀၀၀)(၂)ပြုလုပ်ခြင်း

၄။  မီတာ (၄၀၀)ပြေးလမ်းပါသော ဘောလုံးကွင်း‌ဆောက်ခြင်း

၅။  (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ်ဆရာ/ဆရာမဆောင် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း RC (ပေ ၁၀၀× ‌‌ပေ၃၀)၊ပြင်ပရေ(၄လက်မအဝီစိတွင်း၊ဂါလန် (၁၂၀၀)ဆံ့မြေအောက်ရေလှောင်ကန်၊ 5.5HP Sumbersible Pump နှင့်အဆောက်အအုံ)ပြင်ပ မီးသွယ်တန်းခြင်း အပါအဝင်လုပ်ငန်း။

၆။  (၆)ခန်းတွဲ(၁)ထပ်စားသောက်ဆိုင် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (ပေ၁၂၀ ×ပေ၅၀)RC (ရေမီးအပါအဝင် ၃၀၀၀ Gallon ၃၂‌ပေ Higms Street )

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ရက် (၁၂:၃၀ နာရီ)၊ နောက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ဘဏ္ဍာဌာနတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးကို သီးခြားစီပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် တစ်ခုချင်းစီတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်များရှိပါက ရန်ကုန်အေရှပိုင်းတကသိုလ်၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန ဖုန်း-(၀၉-၅၁၄၁၉၉၀) သို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

 

 

 

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us