လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် စက်မှုအရန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း (ရွာမ၊ သီလဝါ၊ သထုံ)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 12, 2020 - November 12, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် အပူစွမ်းအင်သုံစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် (မြန်မာကျပ်ငွေ) ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် (DDP At Site) ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည် -

(က)     Tender No. 31/ EPGE/ 2020-2021               ရွာမဓာတ်အားပေးစက်ရုံရှိ M701D Gas Turbine No.1 အလတ်စားပြုပြင်ခြင်းအတွက်(HGP)Spare Part ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။

(ခ)       Tender No. 32/ EPGE/ 2020-2021               သီလဝါဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Mechanical Part ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။

(ဂ)       Tender No. 33/ EPGE/ 2020-2021               သထုံဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက်Mechanical & Electrical Part ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။

(ဃ)      Tender No. 34/ EPGE/ 2020-2021               Starting Diesel Engine (Detroit Engine) အတွက် Spare Part ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း။

(င)       Tender No. 53/ EPGE/ 2020-2021               အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ CCTV System ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း။လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်ခြင်း။

(စ)       Tender No. 36/ EPGE/ 2020-2021               အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် Gas Metering Skids Installation ပြုလုပ်ခြင်း။

၂။ ပစည်းများ၏ နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းအဆိုပြုလွှာ  (Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal) တို့အား သီးခြားစီချိပ်ပိတ်၍ တင်ဒါပိတ်ရက်၏ (၁၃:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်         -           ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက်၊ (၁၃:၀၀)နာရီ

၄။ တင်ဒါလက်ခံမည့်နေရာ          -           ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်

၅။ တင်ဒါပုံစံအား ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us