လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော် အဆောက်အဦများ ထိန်သိမ်းရေးအဖွဲ့မှ လွှတ်တော်အတွင်း အဆောက်အဦပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: October 14, 2020 - November 11, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော် အဆောက်အဦများ ထိန်သိမ်းရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (သာမန်/ငွေလုံးငွရင်း ) အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ မြို့ပြနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ချင်းစီအတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

(က) လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်း ပင်မဆောင်ရှိ လမ်းများအား ကတ္တရာ ကွန်ကရစ် (AC) ထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (333461 Sft)

(ခ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (D-ဆောင်) ရှိ Roof Slab များအား ရေလုံ လုပ်ငန်း (95200 Sft)

(ဂ) လွှတ်တော်အဆောင်များအား ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း (C,D) (156084.62 Sft)

(ဃ) လွှတ်တော် အဆောက်အဦ (၃၁)လုံး နှင့် မုခ် ဦးဆောင် အမိုးများအား မူလအရောင်အတိုင်း ဆေးပြန်လည်သုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း (689545.83 Sft)

(င) လွှတ်တော် (C,D,J,G,1G) အဆောက်အဦ များတွင် Hall Lighting နှင့် Call Lighting များအတွက် Online Mobile UPS များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း လုပ်ငန်း

(စ) လွှတ်တော် (C,D,J,E,F) အဆောက်အဦ များရှိ Online UPS များ၏ Battery များလဲလှယ်ခြင်း ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဆ) လွှတ်တော်ဝင်း ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်ရန် 250W Sodium လမ်းမီးများအား 150W LED လမ်းမီးများဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဇ) အမျိုးသားလွှတ်တော် (l-14 to l-20) တွင် Security System တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ဈ) လွှတ်တော် (C,D,J ) အဆောင်များရှိ Fire Alarm System အတွက် လိုအပ်သည်များ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

(ည) လွှတ်တော် (၃) ရပ်တွင် အသုံးပြုရန် Audio & Video System Spare Parts များဝယ်ယူခြင်း

(ဋ) CCTV Security Spare Parts များဝယ်ယူခြင်း

(ဌ) Mitsubishi Electric Central Air Conditioner System Spare Parts များဝယ်ယူခြင်း

(ဍ) ပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင် E-resource Center နှင့် Exchange Mail စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း

၂။ တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် လျှာက်လွှာပုံစံများအား ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း လွှတ်တော်နှင့် အိမ်တော် အဆောက်အဦများ ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။ တင်ဒါ ပိတ်မည့်နေ့ရက်/အချိန် - ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ရက် (ညနေ ၁၃း၀၀ နာရီ)

၄။ တင်ဒါ ဖွင့်မည့်နေ့ရက်/အချိန် - ထပ်မံကြေညာသွားပါမည်။

၅။ တင်ဒါ ပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား အာက်ပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

လွှတ်တော်နှင့်အိမ်တော် အဆောက်အဦများ

ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့

ဖုန်း-၀၆၇-၆၉၅၆၅ (မြို့ပြဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ)

ဖုန်း-၀၆၇-၆၉၅၂၅ (လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ)

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us