မြင်းမူ၊ အရာတော်၊ ဆားလင်းကြီး၊ မြောင်မြို့နယ် ဥပဒေရုံးများ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် မိတ္တူကူးစက်များဝယ်ယူခြင်း

October 17, 2020
Views: 188
Tender ID: 13382
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 19, 2020 - November 18, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေရုံးချုပ်ရုံးလက်အောက်ရှိ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများတွင် အောက်ပါဆောက်လုပ်ငန်းရေးလုပ်ငန်းများ‌ ဆောင်လုပ်ရန်ရှိပါသည်-

          (၁) မြင်းမူမြို့နယ် ဥပဒေရုံး၊ ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် ရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း(အဆောက်အဦး အလျား ၄၀‌ ပေ×အနံ ၃၆‌ ပေ၊ (၁)ထပ် RC ရေမီးပြည့်စုံ၊ ခြံစည်းရိုး အလျား ၁၃၀‌ ပေ × အနံ ၆၀ ပေ၊ စက်ရေတွင်း ပေ ၅၀၀)

          (၂) အရာတော်မြို့နယ် ဥပဒေရုံး ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် ရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း (အဆောက်အဦး အလျား ၄၀‌ ပေ×အနံ ၃၆‌ ပေ၊ (၁) ထပ် RC ရေမီးပြည့်စုံ၊ ခြံစည်းရိုး အလျား ၂၀၀‌ ပေ ×အနံ ၂၀၀ပေ၊ စက်ရေတွင်း ပေ၄၀၀)

          (၃) ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဥပဒေရုံး ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း (အဆောက်အဦး  အလျား ၄၀‌ပေ×အနံ ၃၆‌ ပေ၊ (၁)ထပ် RC ရေမီးပြည့်စုံ၊ ခြံစည်းရိုး အလျား ၈၀‌ပေ ×အနံ ၆၀ပေ)

          (၄) မြောင်မြို့နယ် ဥပဒေရုံး ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် သဲချောင်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း (အုတ်တံတိုင်း အလျား ၂၀၅‌ ပေ အမြင့် ၆ ပေ၊ မြေထိန်းနံရံ အလျား ၂၀၈ ပေ၊ အမြင့် ၉ ပေ)

၂။ အထက်ပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် မိတ္တူကူးစက်များဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ လျှောက်လွှာများကို စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၌ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူ၍ အောက်ပါနေ့ရက်များတွင် ‌အောက်ပါနေရာ၌ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်-

(က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက်                -၁၉-၁၀-၂၀၂၀ရက်မှ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ရက်အထိ

(ခ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ               -စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး နန္ဒဝန်ရပ်၊ မုံရွာမြို့

၃။        သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်ထက် ကျော်လွန်တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၄။         အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး ဖုန်း-၀၇၁-၂၄၃၂၁သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၊မုံရွာမြို့

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us