ကယားပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း (လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 19, 2020 - November 17, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။          လူမူဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန လူမူဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ငွေလုံးငွေရင်း)တည်ဆောက်‌ရေး အသုံးစရိတ်ဖြင့် ကယားပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီးတို့တွင် ဆောက်လုပ်မည့် အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါများဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Lot -1

(က)     ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်တွင် မယ်စဲ့မူလတန်းကြိုကျောင်း-

(၁) ၉၀ˊ×၃၀ˊ×၁၂ˊ (၁)ထပ် RC+၆၀၃၀၁၄ (၂)ထပ် ကျောင်းဆောင် (၁)လုံး (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ ပေါ်တီကို အပါအဝင် ) (၇၃၂၀ စတုရန်းပေ)

(၂) ၂၀ˊ×၂၅ˊ×၁၂ˊ (၁)ထပ်RC မီးဖိုဆောင် (၁)လုံး (ရေ မီး အပါအဝင်)

Lot -2

(ခ)       ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ရွှေပြည်သာလူငယ်သင်တန်းကျောင်း

(၁) ၁၀၀ˊ×၄၀ˊ×၃၆ˊ (၃)ထပ် ကျောင်းသားအိပ်ဆောင် (၁)လုံး (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ ပေါ်တီကို အပါအဝင် )

(၂) ၄၂ˊ×၂၀ˊ ရေချိုးအိမ်နှင့်ရေချိုးကန် (၃ˊ×၄ˊ) အိမ်သာ (၂၀)လုံးနှင့် (၁၈ˊ၈ˊˊ×၇ˊ၈ˊˊ) ၂၅၀၀ ဂါလန်ဆံ့ရေကန် ရေ မီး အပါအဝင်

Lot -3

(ဂ)       ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ရွှေပြည်သာလူငယ်သင်တန်းကျောင်း

(၁) ၄၀ˊ×၂၅ˊ×၁၂ˊ(၁)ထပ် RCမီးဖိုဆောင် (၁)လုံး (ရေ မီး အပါအဝင်)

(၂) ၈၀'×၄၀'×၁၂'RC ထမင်းစား ဆောင် (၁)လုံး (ရေ မီး အပါအဝင်)

(၃) ၉၀'×၃၀'×၁၂'RC ရုံးအတောက်အဦး ဆောင် (၁)လုံး (ရေ မီး မိလ္လာ ပေါ်တီကို အပါအဝင်)

(၄) (၁၆၀၀ )Rft အမြင် (၆') အုတ်တံတိုင်းပာရံခြင်း( ၁၅'× ၈') (ဂိတ်တံခါးအပါအဝင်)

 

Lot -4

(ဃ )   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်း

(၁ ) (၁၆၀၀ )Rft အမြင် (၆') အုတ်တံတိုင်းပာရံခြင်း( ၁၅'× ၈') (ဂိတ်တံခါးအပါအဝင်)

Lot-5

( င)      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံ့တေးမြို့နယ် အမျိုးသမီးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန

(၁)(၁၂၀'×၃၀')ဘုရားဝတ်ပြုဆောင်ပြုပြင်ခြင်း

(၂)(၁၃၄'×၄၆') ပင်မဆောင်ပြုပြင်ခြင်း

Lot-6

(စ)       ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း

(၁) ( ၅၈၉'×၉')အုတ်ခြံစည်းရိုး RC တိုင်RC Beamဖြင့်ကာရံခြင်း

Lot-7

(ဆ)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် နေ့ကလေးထိန်းဌာန

(၁) (၁၅၀'×၃၀'×၁၃') ၁ထပ် (L) ပုံစံ RC ကျောင်းဆောင် (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း    (၅၂၄၀)စတုရန်းပေ(ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ ပေါ်တီကို အပါအဝင် )

(၂) (၂၀ˊ×၁၅ˊ) (၁)ထပ် RCမီးဖိုဆောင် (၁)လုံး (ရေ မီး အပါအဝင်)

 

တင်သွင်းရမည့်နေ့ရက်

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို အောက်ပါအတိုင်း စီစဥ်ဆောင်ရွက်ပါမည်

(က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်နေရာ    -    (က) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ဖုန်း ၀၁- ၆၅၈၀၂၇

-     (ခ) ကယားပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ဖုန်း -၀၈၃-၂၂၂၁၀၅၄

(ခ) တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် /ချိန်              -     ၁၉-၁၀-၂၀၂၀ရက်မှ ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ၊     ၉:၃၀နာရီ မှ  ၁၆:၃၀နာရီအထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ               -     လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၃) နေပြည်တော်

(ဃ) တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက် /ချိန်         -     ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ရက်မှ ၁၈-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ၊ ၉:၃၀နာရီ မှ  ၁၆:၃၀နာရီအထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)

(င) တင်ဒါဖွင့်မည့်နေရာ                          -     လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၃) နေပြည်တော်

(စ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် /အချိန်                  -     နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ ခရီးသွားလာခွင့် ရရှိပါကတင်ဒါတင်သွင်းသူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး  COVID-19ကာလကြောင့်ခရီးသွားလာခွင့်မရပါက  Zoom Applicationဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်း - ၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၉၊ ၀၆၇ -၃၄၀၄၂၉၀၊ ၀၁- ၆၅၈၀၂၇ ၀၈၃-၂၂၂၁၀၅၄သို့ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်

 

တင်ဒါစီစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

 

 

 

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us