တာပြုပြခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း (ဆည်မြောင်း – ဧရာဝတီ)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြား တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 22, 2020 - November 10, 2020
တည်နေရာ: ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအမှတ်စဉ် -( /၂၀၁၀ -၂၀၂၁ )

၁။        ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တာပြုပြခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

(က)     တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက်              -၂၂-၁၀-၂၀၂၀ရက်မှ ၁၀-၁၁-၂၀၂၀ရက်(ရုံးချိန်အတွင်း)

(ခ)       တင်ဒါလျှောက်လွှာဝယ်ယူရမည့်နေရာ            -ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့                     (ဂ)       တင်ဒါလျှောက်လွှာခေါ်ယူရသည့်လုပ်ငန်းအကြောင်းအရင်း  -တာပြုပြခြင်း၊ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်            (ဃ)     တင်ဒါလျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နေရာ        -ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့                    (င)       တင်ဒါလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက် /အချိန်          -၁၃-၁၁-၂၀၂၀ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ

(စ)       တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက် /အချိန် /နေရာ                   -၂၅-၁၁-၂၀၂၀ရက် ၊နံနက် ၁၀ နာရီ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန  ၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့

၂။ တင်ဒါ‌လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ‌ ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Online ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တင်ဒါလျှောက်လွှာများအားရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ ဖုန်း-၀၄၂-၂၉၁၀၇နှင့် ၀၉-၄၅၀၈၂၀၇၀၀ သို့လည်းကောင်း Email.iwumdayeyarwady@gmail.com သို့လည်းကောင်း iwumdayeyarwady2@gmail.com ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်-  လက်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်ပေါလာမည့် အခြေအနေအရ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်လျှောက်လွှာနောက်ဆုံးတင်ရမည့်ရက် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us