ဟားခါးမြို့နှင့် မင်းတပ်မြို့တို့တွင် မြေထိန်းနံရံ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ EDMS (e-Government System)နှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြား တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: October 16, 2020 - November 13, 2020
တည်နေရာ: ချင်းပြည်နယ်
Description
- :

၁။        ချင်းပြည်နယ်အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့တွင် မြေထိန်းနံရံ (၁၀၀×၁၂×၃.၅) ပေ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ (၂)ထပ် (RC ၊ကြွေပြားခင်း) (ရေ၊မီး၊ မိလ္လာ) (၆၁.၅×၅၀×၂၅.၅)ပေ၊ EDMS (e-Government System) ချင်းပြည်နယ် ၊ မင်းတပ်မြို့တွင် မြေထိန်းနံရံ (၄၂×၁၅×၂)ပေ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၂)ခန်းတွဲ၊ အောက်ထပ်အခန်းဖွဲ့ခြင်း၊ (၄၀×၂၀×၁၅)ပေ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသောလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

(က) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်                           - ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှ ၁၃-၁၁- ၂၀၂၀ရက်အထိ

(ခ) တင်ဒါရောင်းချ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ              - ချင်းပြည်နယ်အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးမြို့

(ဂ) တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်                                        - ပြန်လည်အကြောင်းကြားပါမည်။

၂။         တင်ဒါပုံစံများကို ရုံးချိန်အတွင်း ချင်းပြည်နယ်အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဟားခါးမြို့ဖုန်း-၀၇၀-၂၁၆၃၉၊ ၀၉-၄၄၃၀၁၇၂၀၅၊ ၀၉-၄၀၂၅၆၃၇၂၅)နှင့် ချင်းပြည်နယ်အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန Facebook page တို့တွင် ဆက်သွယ် စုံစမ်းလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us