တကိုယ်ရေသုံး ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

December 5, 2019
Views: 115
Tender ID: 4368
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | လူသုံးကုန်နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: December 4, 2019 - December 17, 2019
NGO/INGO အမည်: American Refugee Committee (INGO)
NGO/INGO လိပ်စာ: အမှတ် (၁၇)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း ၁-က၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အဖွဲ့အစည်း: | |   
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

American Refugee Committee (INGO) မှ တကိုယ်ရေသုံး ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများနှင့် မိသားစုသုံး လက်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Hygiene Kits - 720 Kits and Household Hand Washing Kits - 2700 kits

တင်ဒါစာရွက်ထုတ်ယူရန်နှင့် တင်သွင်းရမည့်လိပ်စာ

အမှတ် (၁၇)၊ ပထမထပ်၊ အခန်း ၁-က၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

အမှတ် (၃၅၅)၊ သတ္တဌာနလမ်း၊ ပိုးသာရွာရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

Contact Information
Phone: 09-420305219
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us