တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ) |
တင်ဒါကာလ: November 18, 2019 - December 18, 2019
တည်နေရာ: မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးတွင် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စဉ်     အမျိုးအစား                                                                                  အရွယ်အစား                             တည်နေရာ/တင်ဒါတန်ဖိုး (ကျပ်သန်း)

(၁)    ISO LAB (RC အုတ်စီ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ သွပ်မိုး (၂) ထပ်)           (၁၃၆'x၁၁၂'x ၂၇')                         ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

(အမှားပြင်ဆင်ခြင်း)                                                                    (၁၄၀'x ၁၀၅'x ၂၇')

(၂)   ၄ စက်ရေတွင်း(၂)တွင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                           (၅၀၀')                                         ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုရိတ်သိမ်းချိန်လွန် သင်တန်းကျောင်း

(၃)   Micro Laboratory အဆောက်အဦ အမိုး၊အကာ                       (၅၀'x ၄၀' x၁၂')                                ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ခြံ

RC(၁) ထပ်၊ အခင်း၊ နံရံကြွေပြားကပ်ခြင်း

Apron & Drain (ရေမီးအပါ)

(၄)  တလင်း                                                                                         (၈၀' x ၆၀' x ၂')                                    ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ခြံ

(၅) Hardening House (ဝါအပင်ပေါက်% စမ်းသပ်ရန်                      (၄၀'x၃၀' x ၁၅')                                  ကျော်ဆည်မြို့နယ်၊ လွန်ကျော်ခြံ

အဆောက်အဦ) (Steel Structure) ၊

အကာ(၃') အုတ်ကာ၊ (၁၇')၊ သံဆန်ခါ

(၆)  ဧည့်ရိပ်သာအကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း                                                (၄၈'x ၃၂') (၂၄') ပတ်လည်               ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ကော်ဖီသုတေသန

(၇)  Transformer 100KVA 11KW (1200') & 400V                     (၁၂၀၀') (၁၅၀၀')                                ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ကော်ဖီသုတေသန

(1500') လမ်းမီးအပါ

(၈)  အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းခန်းမ အဆောက်အဦ                             (၆၀'x ၄၀'x ၁၂') RC (၁) ထပ်                မြစ်သားမြို့၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံ

(ရေ ၊ မီး  Air Con)

(၉)   ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (A,B ကွင်း စိုက်ကွင်းဘက်ခြမ်း)                   (၃၆၀၀') (ကွန်ကရစ်တိုင် စိုက်ထူခြင်း      မြစ်သားမြို့၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံ

နှင့် ၅' အမြင့် ချိန်းလင့်ကာရံခြင်း)

(၁၀)  ရုံးအဆောက်အဦ                                                                        (၄၀'x ၃၀') RC (၁) ထပ်                            ကျောက်တံတား၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံ၊ မတ္တရာမြို့။

(ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါ)

(၁၁)  200KVA Transformer နှင့် 11KVA                                         မီးလိုင်း (400V) ဓာတ်အားလိုင်း           တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊

လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း                                                                                                                            မန္တလေးမြို့။

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်    - ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ရက်

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                         - ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ရက်ထိ တင်ဒါပုံစံများ ဆက်လက်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါရွေးချယ်မည့်နေရာ               - တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၃။  တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါရုံးလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး၊ ၇၃ လမ်းနှင့် သိပ္ပံလမ်းထောင့်၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်း - ၀၂ ၂၈၄၈၆၅၆ ၊ ၀၉ ၂၀၃၈၀၄၇

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us