တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

December 14, 2019
Views: 150
Tender ID: 4626
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: December 16, 2019 - January 15, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီးနယ်မြေ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

စဉ်       လုပ်ငန်းတည်နေရာ                                                စဉ်             လုပ်ငန်းအမည်

၁          ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီး)          ၁               (၁၆၀) ဦးဆံ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအိပ်ဆာင် RC (၂) ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊

(၂၀၄' x ၃၀') + ၂ (၃၀' x ၂၆') + (၁၆၀'x ၄၀') ထမင်းစားဆောင်၊ ၆" အဝီစိတွင်း Ground Tank

အတွင်း + ပြင်ပ  ရေမီးအပါအဝင်  x (၂ ဆောင်)

၂              (၂) ထပ် ပွဲကြည့်စင် (၁) လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၇၂' x ၃၂')  RC (အတွင်း +ပြင်ပရေမီးအပါအဝင်)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅.၁.၂၀၂၀ ရက် ၁၆ ၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီးနယ်မြေ)၊ ငွေစာရင်းဌာနတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ (ရွာသာကြီးနယ်မြေ)၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတခုထက်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတခုစီအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးကို သီးခြားစီပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် တခုချင်းစီ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါရောင်းချမည့်နေရာနှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာမှာ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်( ရွာသာကြီးနယ်မြေ) တွင် ဖြစ်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၉-၇၆၈၀၁၄၁၄၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

၅။ ကြော်ငြာအပြည့်အစုံ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် ဈေးနှုန်း၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအာမခံကြေးတို့ကို www.myanmar-education.edu.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Contact Information
Website:
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us