ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများနှင့် ပုံနှိပ်စက် စက်အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

December 19, 2019
Views: 126
Tender ID: 4702
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် စာရေးကိရိယာ |
တင်ဒါကာလ: December 16, 2019 - January 15, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ ပြန်ကြားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများနှင့် ပုံနှိပ်စက် စက်အရန်ပစ္စည်းများအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

(က) Generator (500 KVA)      - 1No
( ခ ) Air Conditioner (1.5)HP -  9 Nos
( ဂ ) Air Conditioner (2.0)HP - 9 Nos
(ဃ) Air Conditioner (5)HP    -  4 Nos
( င ) Duct Line Air Conditioner (45)HP - 1 No
( စ ) Digital Camera D-850 Kit (24-120)mm N Lens - 2 Nos
(ဆ) D6 Professional DSLR Camera( Body Only) - 1 No
( ဇ ) Nikon AF-SF x 50 mm F1.4G Lens - 1No
( ဈ ) Nikon AF-SF x 70-200 mm F2-8 E FL ED VR Lens - 1No
(ည) Nikon AF-SF x 400 mm F2-8 E FL ED VR Lens - 1No
( ဋ ) Laptop Core i7-6300 - 5 Nos
( ဌ ) Finger Print - 3 Nos
( ဍ ) Copier - 3 Nos
( ဎ ) ဆိုဖာဆက်တီ - 2 Sets
(ဏ) Seta လက်တန်းမပါ ထိုင်ခုံ - 200 Nos
(တ) Spare Parts for Web Offset Printing Machine - 1 Lot- Orient Xcel/ Super (1 Lot)
- Goss Community (1 Lot)
- Koncept ( 1 Lot)

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ရက်မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ရက်အထိ နေ့စဥ်နံနက် ၉:၃၀နာရီမှ ညနေ ၁၆:၃၀နာရီအတွင်း အောက်ပါ
လိပ်စာတွင် Generator တင်ဒါ(၁) စောင်လျှင် ၅၀၀၀/-ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Air Con တင်ဒါ (၁) စောင်လျှင် ၂၀၀၀/-ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Camera တင်ဒါ
(၁) စောင်လျှင် ၂၀၀၀/-ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပရိဘောဂတင်ဒါ (၁) စောင်လျှင် ၂၀၀၀/-ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊  Spare Parts of
Web Offset Printing Machine တင်ဒါ(၁) စောင်လျှင် ၅၀၀၀/-ကျပ်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ လာရောက်တင်သွင်းရာတွင် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်း အဆိုပြုလွှာ (Technical Proposal) နှင့် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ (Financial Proposal) များကို
သီးခြားစီခွဲ၍ ၁၆-၁-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၉:၃၀နာရီမှ ညနေ ၁၆:၃၀ နာရီအတွင်း ရုံးအမှတ်(၇)၊ ပြန်ကြားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်သို့
လာရောက်တင်သွင်းကြပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်အချိန်ကာလထက်  ကျော်လွန်သော တင်ဒါများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အာမခံကြေးအဖြစ် တင်ဒါတစ်ခုချင်းစီ၏ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းတန်ဖိုး ၁% အား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က အသိအမှတ်ပြုထားသည့်
ဘဏ်တစ်ခုခုမှ (၃)လသက်တမ်းရှိ PG (Performance Bank Guarantee) ပြုလုပ်၍ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

၅၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက-ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၈၊ ၀၁-၂၀၁၁၉၂၊ ၀၁-၂၀၀၈၁၄ တို့သို့ရုံးချိန်အတွင်း
ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံများထုတ်ယူရန်လိပ်စာ                                                                            တင်ဒါတင်သွင်းရန်လိပ်စာ
သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း                                                                               ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပစ္စည်းများဝယ်ယူေရးနှင့် ထုခွဲ‌ရာင်းချရေးကော်မတီ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                         သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း
ရုံးအမှတ်(၇)၊ နေပြည်တော်                                                                                    ရုံးအမှတ်(၇)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၈                                                                    ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၁၂၈

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us