ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: January 8, 2020 - February 6, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

(အိတ္္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၊ 66kV ေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္းနွင့္ေကာင္းကင္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးဌာနခြဲမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ 66kV ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ 33kV ေကာင္းကင္ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအားျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူလိုပါသည္ -

တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - (၈.၁.၂၀၂၀) မွ (၅.၂.၂၀၂၀) ထိ

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္                      - (၆.၂.၂၀၂၀) ရက္

တင္ဒါပိတ္မည့္အခ်ိန္                   - (၁၄း၀၀) နာရီ

တင္ဒါပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ရံုးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္စံုစမ္း၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

အမွတ္ (၁၉၇/၁၉၉) ေအာက္ၾကည့္ျမင့္တိိုင္လမ္း၊ အလံုျမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ပစၥည္းစီမံေရးဌာန၊

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ဖုန္း - ၀၁-၂၂၀၈၅၉ ၊ ၀၁-၂၂၀၈၁၆

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us